21/06/23 15:08

Corporate nieuws

1 jaar na de lancering van het Orange Digital Center en het Orange Belgium Fund, lanceert de telecomoperator een Tech Academy en sluit hij nieuwe partnerschappen

Terug naar nieuws index

Digitale inclusie is een strategische pijler voor Orange Belgium, dat ervan overtuigd is dat het een cruciale factor is voor sociale en financiële inclusie. Met de lancering van het Orange Digital Center en het Orange Belgium Fund heeft Orange Belgium zich op lange termijn geëngageerd om de digitale kloof in de Belgische samenleving te helpen dichten door financiële steun en structurele begeleiding te bieden via verschillende partnerschappen en initiatieven. Een jaar na dato maakt de telecomoperator een positieve balans op en, gedreven door zijn ambitie om de favoriete tech & telco werkgever te worden, kondigt hij twee nieuwe samenwerkingen aan: een Leerstoel aan de ULB en een Digitaal Huis voor vrouwen met Girleek.

Een Tech Academy en een Leerstoel voor burgerlijke ingenieurs

Volgens de Koning Boudewijnstichting en haar Digitale Inclusie Barometer 2022 bevindt bijna één Belg op twee (46% van de bevolking) zich in 2022 in een situatie van digitale kwetsbaarheid. Meer dan driekwart van deze personen is laaggeschoold, heeft een bescheiden inkomen en is voornamelijk vrouw.

De impact van deze digitale kloof is ook sterk voelbaar op de werkvloer, aangezien zes op de tien Belgische bedrijven grote problemen hebben om gekwalificeerde technici te vinden. In zijn streven om de 'place to be' te worden voor tech en tech-gerelateerd talent, heeft Orange Belgium het initiatief genomen om zijn eigen 'Tech Academy' op te richten. Deze inspanning heeft niet alleen tot doel om een divers aanbod aan vaardigheden in België te cultiveren, maar ook om techberoepen nieuw leven in te blazen door verjonging te stimuleren en genderdiversiteit te bevorderen.

Een belangrijke stap om deze academie te versterken is de ondertekening door Orange Belgium van een strategische overeenkomst met de Ecole Polytechnique de Bruxelles voor de oprichting van een Leerstoel. Dit initiatief is bedoeld om het onderwijs in telecommunicatie binnen het curriculum van burgerlijk ingenieur aan de ULB (Université libre de Bruxelles) te ondersteunen. De leerstoel biedt interessante mogelijkheden, waaronder:

- Stagemogelijkheden en bedrijfsbezoeken bij Orange Belgium

- Seminars en cursussen van Orange Belgium aan de universiteit

- De opening van een Laboratory' op het schoolterrein met financiering voor apparatuur en onderzoek op het gebied van telecommunicatie.

Frédéric Robert, decaan van de Ecole polytechnique de Bruxelles, zegt: "De Ecole polytechnique de Bruxelles is verheugd met de oprichting van een bevoorrecht partnerschap met Orange Belgium. Dankzij dit meerjarige partnerschap kunnen we toekomstige burgerlijk ingenieurs van de ULB een leeromgeving aanbieden die aan de spits staat van de technologische actualiteit, zowel op het vlak van cursussen, eindwerken als stages. Tegelijkertijd kunnen Orange-specialisten profiteren van de onderzoeks- en opleidingsexpertise van de teams van onze school."

Een Digitaal Huis voor vrouwen

Orange Belgium kondigt ook zijn enthousiaste samenwerking met Girleek aan om twee digitale huizen te lanceren in Brussel en Antwerpen, speciaal ontworpen om vrouwen met beperkte digitale vaardigheden te empoweren. Deze ambitieuze onderneming wordt mogelijk gemaakt door de gezamenlijke financiering van het Orange Belgium Fund en de Orange Group, met een totale investering van 45.000 euro. Het hoofddoel is om te zorgen voor een wijde verspreiding van technologische kennis onder vrouwen, de verwerving van digitale vaardigheden te bevorderen en ondersteuning te bieden aan vrouwelijke ondernemers in de technologiesector.

Dit project is gestart in mei 2023 en zal minimaal een jaar duren. Met vier hoofdonderdelen die gericht zijn op bewustwording, onderwijs, training en inzetbaarheid, zal het initiatief een combinatie bieden van face-to-face workshops (drie keer per maand) en webinars. Het overkoepelende doel is om binnen een jaar meer dan 1.540 vrouwen op te leiden en in staat te stellen zich te ontplooien in de digitale wereld.

Julie Foulon, CEO van Girleek is enthousiast over deze samenwerking: "GIRLEEK biedt praktische, flexibele en aangepaste opleidingen aan voor alle vrouwen, ongeacht hun niveau en/of vaardigheden. Mijn doel is om vrouwen sterker te maken en hen naar een wereld van kansen te leiden waar ze kunnen werken en bloeien. Dankzij dit partnership met Orange Belgium kan ik een versnelling hoger schakelen!"

Het Orange Digital center en het Orange Belgium Fund vieren hun eerste verjaardag

Zowel de Tech Academy als Girleek passen in de inclusieve aanpak van Orange Belgium, die erop gericht is actief te werken met mensen in verschillende fases van hun leven.

Trouw aan zijn engagement om te handelen als een betrokken en verantwoordelijke operator, opende Orange Belgium het Orange Digital Center in juni 2022. Het is gratis en voor iedereen toegankelijk en bevordert het leren aan de hand van concrete projecten, opleidingen, workshops en conferenties voor een breed publiek: jongeren, mannen en vrouwen, met of zonder kwalificaties, studenten en werkzoekenden. Een jaar later kan het centrum indrukwekkende statistieken voorleggen:

- 150 cursussen georganiseerd

- 22.000 opleidingsuren

- 1.410 cursisten

- 41% vrouwelijke deelnemers

Leerlingen uit het lager en secundair onderwijs worden gesteund via de programma's van het Orange Belgium Fund. Het eigen bedrijfsfonds van de telecomoperator werd opgericht onder de paraplu van de Koning Boudewijnstichting met als doel lokale initiatieven te steunen. Het eerste grote partnerschap van het fonds, met TADA (ToekomstATELIERdelAvenir), een Brusselse vereniging die sociaal kwetsbare tieners begeleidt en coacht om hen te helpen vaardigheden te verwerven en hun kansen in het leven en op de arbeidsmarkt te maximaliseren, had een impact op 556 kinderen. En in één jaar tijd werden in de vier door het Fonds ondersteunde projecten meer dan 1.400 begunstigden bereikt.

In een verdere poging om de ICT-vaardigheden van vrouwen te versterken, heeft het Fonds 75.000 euro geschonken aan BeCode, de grootste Belgische non-profit codeerschool, om een mentorprogramma voor vrouwen op te zetten dat zich richt op 80 begunstigden tussen 18 en 25 jaar oud.

Isabelle Vanden Eede, Chief Brand, Communication & ESG Officer bij Orange Belgium legt uit: "Vandaag de dag kan het niet hebben van toegang tot digitale technologie, om welke reden dan ook, snel leiden tot een vorm van sociale uitsluiting. Als operator gebruikt Orange Belgium zijn technologieën en middelen om mensen van alle leeftijden, geslachten en vaardigheidsniveaus te helpen. Op die manier dragen we bij tot het verkleinen van de digitale kloof en vergroten we de inzetbaarheidskansen voor iedereen. Daarom zetten we ons bij voorrang in voor mensen die zijn uitgesloten van digitale mogelijkheden, met name jongeren in precaire situaties en vrouwen."

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, besluit: “De digitale kloof is een nieuwe kloof die bijvoorbeeld voor mensen in armoede of ouderen uitsluiting kan veroorzaken. Ook jongeren die in een kwetsbaar milieu opgroeien, lopen een risico. Samen met de regering nam ik al heel wat initiatieven om de digitale kloof tegen te gaan, maar de overheid kan dit niet alleen. Ook het middenveld en de bedrijfswereld hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Ik ben dan ook heel verheugd dat ook het Orange Digital Center hier mee op inzet, in het hartje van Brussel.”  

Lees hier het 1 jaar Orange Digital Center Impact Report.