22/08/23 15:58

Financieel nieuws

Aankondiging van een fusie van een dochteronderneming, (« vereenvoudigde fusie »)

Terug naar nieuws index

Om de organisatiestructuur van de groep te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren, hebben de raden van bestuur van Orange Belgium en A3COM, een volledige dochtervennootschap van Orange Belgium, besloten A3COM en Orange Belgium te fusioneren. Na de fusie zal Orange Belgium de shops overnemen die door A3COM worden geëxploiteerd op basis van bestaande overeenkomsten.

 

Zoals aangekondigd in het Fusievoorstel, is het mogelijk om de documentatie bedoeld in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te raadplegen, te downloaden en af te drukken via de volgende link : /sites/default/files/general_documents/A3COM%20merger.zip