11/12/23 14:22

Financieel nieuws

Aankondiging van een fusie van een dochteronderneming, (« vereenvoudigde fusie »)

Terug naar nieuws index

 

Om de corporate footprint en branding van de groep te stroomlijnen (verbetering van de klantbeleving, eg), de ontwikkeling van ICT-bedrijven te versnellen en de efficiëntie te verbeteren, hebben de raden van bestuur van Orange Belgium en BKM, een volledige dochtervennootschap van Orange Belgium, besloten BKM en Orange Belgium te fusioneren. Na de fusie zal Orange Belgium de activiteiten overnemen die door BKM worden uitgevoerd op basis van bestaande overeenkomsten.

Zoals aangekondigd in het Fusievoorstel, is het mogelijk om de documentatie bedoeld in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te raadplegen, te downloaden en af te drukken via de volgende link: koppeling