11/05/20

Corporate nieuws

De Europese Commissie wijst op het risico van ongerechtvaardigde overcompensatie van de kosten van de kabelnetwerkoperatoren in België

Terug naar nieuws index

De Europese Commissie wijst op het risico van ongerechtvaardigde overcompensatie van de kosten van de kabelnetwerkoperatoren, ten nadeel van de Belgische klanten. Orange Belgium dringt er bij de regulatoren op aan om deze tarieven te verlagen en te voorkomen dat de prijzen voor de Belgische klanten nog aanzienlijk stijgen.

 

Na de kennisgeving aan de EC van het ontwerpbesluit inzake wholesale-tarieven voor toegang tot de kabelnetwerken door de CRC begin april 2020, had Orange Belgium zijn grote bezorgdheid geuit over het voorgestelde ontwerpbesluit, dat duidelijk elementen bevatte die leidden tot een overcompensatie van de kabelnetwerkoperatoren bij het afwegen van de door hen gemaakte kosten, ten nadele van de Belgische klanten.

De opmerkingen die zojuist door de EC zijn gepubliceerd gaan in dezelfde richting, wat wijst op een groot risico op overcompensatie van de kabeloperatoren.  De EC verwijst met name naar de hoge gecumuleerde marges en de extra mark-up, alsmede naar de hoge prijs per Mbps in de piekuren, die ook een duidelijk inflatoir effect hebben in de loop van de tijd. Bovendien betwist de EC het opnemen van de kosten van analoge televisie in het kostenmodel van een efficiënte operator. Deze overdreven hoge kosten zouden betekenen dat de Belgische klanten uiteindelijk een ongerechtvaardigd hoge prijs zouden betalen voor hun breedband- en tv-aanbod, met voortdurende prijsstijgingen in de loop van de tijd.

Orange Belgium roept de regulatoren nu op om dringend rekening te houden met deze opmerkingen en hun voorstel te verbeteren door de tarieven te verlagen om elke overcompensatie van de kosten en ongerechtvaardigde stijging in de tijd, ten nadele van de klanten, te vermijden.