08/10/21 18:02

Corporate nieuws

Orange Belgium geeft 10 ton hulpmateriaal aan getroffen gemeenten na overstromingen van afgelopen zomer

Terug naar nieuws index

Orange is een verantwoordelijke operator en is volledig toegewijd om hulp aan te bieden aan de mensen die geleden hebben onder de overstromingen van afgelopen zomer, en die drie maanden later nog steeds hulp nodig hebben. Het bedrijf zamelde daarom zoveel mogelijk hulpmateriaal in: na eerst 350 paletten met eerstehulpgoederen te hebben aangeboden (kleren, hygiëne producten, diereneten) zal het nu nog eens 10 ton aan meubels en elektronische apparaten voorzien.

Na de ramp, de heropbouw. De getroffen gemeenten na de overstromingen van deze zomer staan voor een gigantische uitdaging en kunnen alle hulp gebruiken. In een eerste fase focuste Orange Belgium op de meest dringende noden: onze teams werkten dag en nacht om het netwerk in de getroffen gebieden zo snel mogelijk te herstellen en we boden ook gratis verbindingen aan om de slachtoffers te helpen om in contact te blijven met hun familie en om zichzelf te organiseren. Orange Belgium voorzag ook tientallen FlyBoxes (4G-modems voor een draadloze vaste verbinding) voor getroffen gebruikers die geen vaste verbindingen meer hadden. Tegelijkertijd lanceerde het een grootscheepse inzamelactie van eerstehulpgoederen in haar winkels, wat resulteerde in de distributie van meer dan 17 ton goederen naar lokale verenigingen (kleren, hygiëne producten, diereneten). Orange Belgium bood ook gratis mobiele verbindingen aan voor lokale besturen die hun vaste verbindingen verloren hadden, zodat ze konden blijven functioneren en hun burgers konden helpen.

Orange Belgium gaat nu nog een stap verder door ongeveer 10 ton meubels aan te bieden aan de getroffen gemeenten: tafels, stoelen, kasten en kantoormateriaal dat allemaal gebruikt kan worden om scholen en kantoren op te knappen. Orange Belgium gaat ook meer dan honderd computers aanbieden aan verschillende organisaties in de bewuste regio’s. Orange Belgium staat in contact met Rode Kruis voor de bedeling en de logistieke organisatie, zodat we de steun voor de getroffen gebieden zo goed mogelijk kunnen optimaliseren. 

Orange Belgium was zich ook bewust van het feit dat veel medewerkers bereid waren om hulp te bieden. Daarom herinnerden we er alle medewerkers aan dat ze een ‘vrijwilligersdag’ mogen opnemen, wat betekent dat ze een betaalde vakantiedag krijgen om een goed doel te steunen of bijvoorbeeld voor humanitaire redenen. In dit geval leidde dat ertoe dat meer dan 15 medewerkers de opportuniteit gebruikten om te gaan helpen in de getroffen gebieden.