21/06/22 14:01

Corporate nieuws

Orange Belgium lanceert een Orange Digital Center, een belangrijke hub voor initiatieven rond digitale inclusie en innovatie

Terug naar nieuws index

 

Om de digitale kloof te dichten, opende Orange Belgium vandaag een Orange Digital Center in hartje Brussel. Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post en Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Deputy CEO van de Orange Groep, belast met de operationele activiteiten van Orange in Europa waren op de plechtigheid aanwezig. Het Orange Digital Center moet dienen als ondersteunings- en ontwikkelingscentrum waar iedereen digitale en ondernemersvaardigheden kan verwerven en uitbouwen, met activiteiten die gaan van digitale opleidingen tot het coachen van kleine bedrijven en start-ups aan de hand van reële trajecten rond persoonlijke en zakelijke groei.

Orange Belgium blijft trouw aan zijn streven om een geëngageerd en verantwoord operator te zijn en opende daarom vandaag zijn Orange Digital Center in BeCentral, een belangrijke digitale hub in station Brussel-Centraal. Het Orange Digital Center is gratis toegankelijk voor iedereen die wil bijleren aan de hand van concrete projecten, opleidingen, workshops en conferenties voor de meest uiteenlopende doelgroepen: jongeren, mannen en vrouwen, al dan niet gekwalificeerd, studenten en werkzoekenden. In overeenstemming met het doel van de Groep en zijn engagement ten aanzien van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, heeft Orange zich ertoe verbonden om tegen 2025 een Orange Digital Center te openen in al onze operationele landen.

Een volledig ecosysteem voor het verwerven van digitale vaardigheden, het testen en finetunen van reële projecten met daarna de mogelijkheid om concrete ondernemingsprojecten versneld uit te werken

Het Orange Digital Center vormt een volledig ecosysteem, dat zal dienen als overkoepelende instelling voor tal van verschillende initiatieven. Het is de bedoeling om een reëel netwerk van kansen uit te bouwen dat gedragen wordt door Orange Belgium en lokale partners:

  • De Digital Academy, een opleidingsruimte die uitgaat van sterke partnerships:

 

Ten eerste ondersteunt het Orange Digital Center, dankzij een verdiept partnerschap met BeCode, gesterkt in zijn sociale missie, langlopende opleidingsprogramma's om deelnemers in staat te stellen webontwikkelaars of data-analisten te worden met een specifieke focus op Big Data, Artificial Intelligence en CyberSecurity. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om zich te specialiseren in 5G-netwerkapplicaties. Na hun opleiding krijgen de deelnemers gedurende twee maanden de kans om stage te lopen. Ze worden daarbij ondersteund door een coach die hen helpt in hun zoektocht naar een job.

Anderzijds biedt de Academy dankzij partnerships met lokale verenigingen mensen met minder digitale vaardigheden de kans om essentiële digitale vaardigheden te verwerven. Er zullen verschillende diensten worden aangeboden om die mensen te leren hoe ze het internet of hun smartphone enz. moeten gebruiken. Er worden ook specifieke "Train the Trainer"-modules georganiseerd waarin mensen kunnen leren hoe ze hun eigen gezinsleden of kennissen zonder digitale basisvaardigheden kunnen helpen en ondersteunen.

  • Een Solidarity FabLab; een digitale productieworkshop. Door te leren hoe ze een 3D-printer, lasersnijmachine of digitale borduurmachine moeten gebruiken krijgen de deelnemers de kans om prototypes uit te werken en 'al doende' te leren via verschillende modules, gaande van eendaagse opleidingen over de basisfuncties van de machines tot trainingen van één maand om aan reële projecten te werken. Voor die langer lopende trainingen krijgen de deelnemers niet enkel technische vaardigheden aangeleerd, maar worden ze ook gecoacht om echte zakelijke vaardigheden te verwerven.

 

  • Al die initiatieven komen boven op en slaan bruggen met andere belangrijke programma's van Orange, zoals Orange Fab, een acceleratorprogramma voor start-ups, dat net zijn vijfde seizoen heeft afgetrapt in België, met focus op AR/VR en het metaverse, maar ook Orange Ventures, een programma van de Orange Groep dat investeert in veelbelovende start-ups om hen te helpen om naar het volgende niveau door te groeien en internationaal te gaan.

 

Van het verwerven van digitale vaardigheden tot het testen en finetunen van reële projecten met de mogelijkheid om concrete ondernemingsprojecten versneld uit te werken: het Orange Digital Center biedt een compleet traject naar meer persoonlijke en/of zakelijke groei.

Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post verklaarde het Orange Digital Center officieel voor geopend: “De strijd aangaan met de digitale kloof is voor mij een topprioriteit. Maar liefst 4 op de 10 Belgen lopen het risico op digitale uitsluiting. Dat cijfer ligt onaanvaardbaar hoog. Wij willen niemand achterlaten. Daarom investeren we in totaal 6 miljoen euro in projecten die de kloof kleiner maken. Het nieuwe Orange Digital Center komt er dankzij federale steun. Mensen die bepaalde kennis of digitale vaardigheden missen, zullen hier op een laagdrempelige manier geholpen worden. Daarom is de locatie, hartje Brussel in station Brussel-Centraal, mooi meegenomen.”

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium: "Als verantwoord operator zijn we bijzonder fier dat we kunnen bouwen aan één van onze grootste prioriteiten: digitale inclusie. Door verschillende doelgroepen de kans te bieden om essentiële of complexere digitale vaardigheden te verwerven, dragen we bij aan het verkleinen van de digitale kloof. Maar we gaan nog een stapje verder en richten ons op de noden van veelbelovende jongeren/vrouwen en ondersteunen digitaal ondernemerschap aan de hand van de opleidingen van BeCode, onze FabLabs en ons acceleratorprogramma voor start-ups Orange Fab. Op die manier dragen we op een positieve manier bij aan de samenleving waarin we actief zijn en kunnen we een uitgebreid netwerk creëren met lokale en nationale spelers."

Frédéric De Cooman, Chief Operating Officer van BeCode: "Bij BeCode zijn we ervan overtuigd dat de toekomst van de arbeidsmarkt ligt in een subtiele mix van geavanceerde technische vaardigheden en soft skills. Met de lancering van een 5G- en netwerkmodule in samenwerking met Orange bieden we werkzoekenden een bijkomende specialisatie die hen op weg moet zetten naar een job van de toekomst. Orange is al sinds onze oprichting een belangrijke partner en we hebben dankzij die ondersteuning al heel wat trainingscursussen kunnen opstarten, met name rond AI, webdevelopment, DevOps en cybersecurity. Door een aanvullende opleiding over 5G en netwerken aan te bieden, willen we de tewerkstellingskansen van onze cursisten maximaliseren en Orange de kans bieden zijn benodigde talenten te vinden op de Belgische arbeidsmarkt."

Laurent Hublet, Managing Director van BeCentral: "BeCentral is een plek waar iedereen digitale technologieën kan aanleren en een ondernemer kan worden. Onze campus is uitgegroeid van de ca. 1500 vierkante meter van vier jaar geleden tot bijna 8000 vierkante meter vandaag. Het is een onophoudelijk groeiende gemeenschap van digitale scholen, start-ups en ngo's. We zijn verheugd dat we het Orange Digital Center mogen verwelkomen in enkele splinternieuwe ruimtes op onze campus, waardoor digitale ondernemers nieuwe opleidingsmogelijkheden krijgen en kunnen samenwerken met BeCode, dat hier al lang geleden zijn intrek nam."

Orange Belgium richtte onlangs het Orange Belgium Fonds op, een eigen bedrijfsfonds onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting dat erop gericht is lokale initiatieven te ondersteunen. Een eerste grote samenwerking kwam er met ToekomstATELIERdelAvenir (TADA), een organisatie uit Brussel die maatschappelijk kwetsbare jongeren begeleidt en coacht om ze de nodige vaardigheden aan te leren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer info op: orangedigitalcenter.be