10/01/20

Corporate nieuws

Orange Belgium neemt kennis van de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit om de telecomregulator tot 16 maart 2020 tijd te geven om de overeenkomst met Proximus over het delen van mobiele toegangsnetwerken, verder te onderzoeken

Terug naar nieuws index

Orange Belgium neemt kennis van de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de door Telenet gestarte procedure waarin om voorlopige maatregelen werd verzocht met betrekking tot de overeenkomst voor het delen van mobiele toegangsnetwerken tussen Orange Belgium en Proximus. 

De Belgische Mededingingsautoriteit erkent de voordelen van de overeenkomst en verwerpt het verzoek van Telenet om de samenwerking op te schorten totdat een definitieve beslissing ten gronde is genomen. 

Tijdens de procedure over voorlopige maatregelen zijn Orange Belgium en Proximus enkele verbintenissen aangegaan die de doelstellingen van de overeenkomst niet belemmeren, dit om de door het BIPT geuite aandachtspunten nader te verduidelijken en te beantwoorden. Rekening houdend met het snelle verloop van deze procedure, heeft de Mededingingsautoriteit beslist om de uitvoering van de overeenkomst voor het delen van mobiele netwerken tot 16 maart 2020 op te schorten om het BIPT extra tijd te geven om de laatste wijzigingen aan de bepalingen van de overeenkomst te beoordelen en na te gaan of de aangegane verbintenissen worden nagekomen. Gedurende deze periode kunnen Orange Belgium en Proximus nog steeds voorbereidende maatregelen nemen.

De overeenkomst over het delen van het mobiele toegangsnetwerk zal positieve effecten hebben voor de klanten en voor de Belgische samenleving als geheel, met name een snellere en uitgebreidere uitrol van 5G, een significante vermindering van het totale energieverbruik en een verbetering van de globale mobiele ervaring en dienstverlening, met behoud van een sterk onderscheid tussen de partijen op het gebied van services en klantervaring.