02/07/18 11:53

Corporate nieuws

Orange Belgium tevreden met de uiteindelijke beslissing van de regulatoren om de concurrentie op de markt voor vast internet en tv te stimuleren

Terug naar nieuws index

In navolging van de nu definitieve beslissing van de regulatoren betreffende de marktanalyse voor tv en breedbandinternet, toont Orange Belgium zich tevreden met de genomen maatregelen om de concurrentie op de vaste telecommarkten te verscherpen in het belang van de consument. De toekomstige financiële voorwaarden vormen een belangrijke stap richting een duurzaam aanbod voor internet en tv, met de mogelijkheid om na verloop van tijd een aanbieding met enkel internet te lanceren. Bovendien zullen de opgelegde netwerkverbeteringen bijdragen tot een nog betere ervaring voor klanten met internet en tv van Orange.

Dankzij de definitieve beslissing van de regulatoren naar aanleiding van de marktanalyse waarmee in 2017 werd gestart, zal Orange:

  • na verloop van tijd duurzame financiële voorwaarden genieten, meer bepaald een voorlopige groothandelsprijs die niet langer gekoppeld is aan de kleinhandelsprijzen van de kabelmaatschappijen en die beduidend lager ligt dan voorheen in Vlaanderen. Zoals gevraagd door de Europese Commissie, vraagt Orange dat de regulatoren de aangekondigde groothandelsprijzen zo snel mogelijk vastleggen op basis van de onderliggende kosten.

  • zijn klanten een nog betere ervaring kunnen bieden dankzij operationele verbeteringen. Zo zullen technici van Orange in de toekomst toegang krijgen tot zowel de buitenkant als de binnenkant van de kabelinfrastructuur van een klant. In de praktijk zal de grote meerderheid van de installaties in één keer kunnen gebeuren. Dankzij allerlei andere opgelegde operationele verbeteringen zal ook de kwaliteit van de Love-installatie en het onderhoud verbeteren.

  • de mogelijkheid bestuderen om een aanbieding met alleen internet te ontwikkelen, wat onder de oude voorwaarden van de regulatoren nog verboden was. De oude voorwaarden stelden dat bij de aanbieding voor de eindgebruiker een dienst voor vaste televisie moest zitten. Hoewel het door de voorlopige financiële voorwaarden nog niet mogelijk is om zo'n dienst aantrekkelijk aan te bieden, vertrouwt Orange erop dat de toekomstige op kosten gebaseerde berekening van de groothandelsprijzen wel een economisch duurzame lancering mogelijk moet maken.

Hoewel de wijzigingen in het regelgevingskader voor toegang tot de kabelnetwerken het aanbod voor de consumenten substantieel zullen verbeteren, zullen de beginselen die zijn voorgesteld voor de regulering van het glasvezelnetwerk van Proximus, eenmaal verder ontwikkeld en geïmplementeerd, een betere basis bieden om de concurrentie op de vaste B2B-markt te versterken.

Naar een duurzamer aanbod voor internet en tv in de toekomst

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, reageert: "Orange Belgium is de ‘gedurfde uitdager’ op de markt, die focust op de wens van de klant naar simpele en zorgeloze aanbiedingen. We hebben de concurrenten wakker geschud dankzij onze convergente aanbiedingen onder de noemer Love en danzkij onze ongelimiteerde mobiele aanbiedingen. De nieuwe regelgeving staat ons toe om te blijven investeren in een kwalitatief en aantrekkelijk internet en TV-aanbod voor de Belgische consumenten. We kunnen nu de kwaliteit van onze dienstverlening en het installatieproces verbeteren en zo tegemoetkomen aan de tot hiertoe onbeantwoorde nood van de markt voor een internet-only aanbod van zodra de regulatie dit toelaat.”

Noodzakelijke veranderingen in het belang van de Belgische consument

Al jarenlang heeft de Belgische klant te lijden onder een gebrek aan concurrentiekracht op de markt voor internet en tv. Dat weerspiegelt zich in torenhoge kleinhandelsprijzen met regelmatig een tariefverhoging. De lancering van Orange Love (internet en tv) in 2016 betekende een keerpunt in de marktdynamiek: voortaan kon de consument een kwalitatief alternatief kiezen voor een aantrekkelijke prijs. Intussen vertrouwen ruim 122.000 klanten op Orange voor hun vast internet en vaste tv. Daarvoor investeerde Orange ruim 60 miljoen euro (exclusief indirecte kosten) en creëerde het ruim 200 banen (direct en indirect). Orange blijft Love geregeld opwaarderen, met nieuwe inhoud en functies. De oproep van Orange aan de regulatoren om de operationele en financiële voorwaarden van de kabeltoegang te verbeteren, wordt nu gehoord. Zo kan Orange een duurzame combinatie van internet en tv lanceren als een volwaardig alternatief voor de Belgische consument.

De eerste fase van de verbeterde financiële voorwaarden gaat in vanaf 1 augustus 2018, de operationele verbeteringen zullen geleidelijk aan geïntroduceerd worden.