02/05/24 18:54

Financieel nieuws

Orange Belgium voltooit zijn kapitaalverhoging door inbreng in natura – Nethys ruilt zijn belang in VOO Holding in voor nieuw uitgegeven aandelen van Orange Belgium

Terug naar nieuws index

Op 2 mei 2024 heeft de algemene vergadering van Orange Belgium NV (de “Vennootschap”) de inbreng in natura door Nethys NV (“Nethys”) van haar belang van 25% (+ 1 aandeel) in VOO Holding NV (“VOO Holding”) in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor nieuw uitgegeven aandelen van de Vennootschap goedgekeurd. Na de kapitaalverhoging bezit Nethys in totaal 7.467.448 aandelen van de Vennootschap, wat 11,08% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt.

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert de Vennootschap door middel van een persbericht en op haar website: (i) het totale aandelenkapitaal, (ii) het totale aantal stemrechtverlenende effecten en (iii) het totale aantal stemrechten, uiterlijk aan het einde van elke maand waarin een van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie per 2 mei 2024

  • Totaal aandelenkapitaal:                                                EUR 148.149.004,74
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten:                                67.412.205
  • Totaal aantal stemrechten (= noemer):                                        67.412.205

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de melding van belangrijke deelnemingen door aandeelhouders. In overeenstemming met artikel 42 van de statuten van de Vennootschap worden de toepasselijke wettelijke drempels voor kennisgevingen vastgesteld op drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%) van het totaal aantal stemrechten.

De Vennootschap werd ook op de hoogte gebracht van het bestaan ​​van een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap, aangegaan tussen Atlas Services Belgium NV en Nethys op 2 mei 2024, die Nethys het recht verleent om kandidaten voor te dragen voor twee bestuursmandaten in de Vennootschap, evenals een vetorecht over bepaalde voorbehouden zaken die verband houden met de activiteiten van VOO.