17/05/16 14:00

Commercieel nieuws

Orange, iMinds en Rombit starten voorbereidingen drone-project in Antwerpse haven in het kader van Europees HORIZON 2020 initiatief

Terug naar nieuws index

Brussel, 17 mei 2016 – Orange, iMinds en Rombit starten een uniek drone-project in de Antwerpse haven. De nieuwe Internet-of-Things (IoT) toepassingen die weldra zullen worden geïmplementeerd en getest nu de drone-wetgeving op punt staat, zullen de dagelijkse werking van de haven significant optimaliseren.

Orange, iMinds en Rombit zijn stuwende krachten achter verschillende Internet-of-Things innovaties zowel in België als daarbuiten, en dienden eerder een samenwerkingsvoorstel in in het kader van HORIZON 2020 - een Europees initiatief dat onderzoek naar, en de ontwikkeling van, innovaties stimuleert en financiert. De partners stelden voor om een drone-project uit te voeren in de Antwerpse haven onder de noemer AGILE: Adoptive Gateways for Diverse Multiple Environments. Het AGILE-project heeft als doel een open, flexibel en breed toepasbaar Internet-of-Things platform te ontwikkelen voor bedrijven en ondernemers, waarop zij dan hun diensten kunnen aanbieden en testen. Het trio haalde de Europese subsidie binnen.

De Haven van Antwerpen wordt een ‘Port of Things’

Met het AGILE-project schakelen de drie een versnelling hoger in de ontwikkeling van concrete IoT-applicaties, die de Antwerpse haven veiliger en productiever kunnen maken. Met behulp van drones die allerhande metingen en scans zullen uitvoeren, is het de bedoeling de haven van Antwerpen helemaal klaar te maken voor de toekomst.

Zo zullen er casestudies uitgewerkt worden op gebied van camerabewaking en de inspectie van infrastructuur. Want milieu en veiligheid staan in dit project centraal. Drones kunnen inbreuken op de milieuwetgeving snel en accuraat detecteren, de water- en luchtkwaliteit ten allen tijde meten en onverwachte obstakels op de waterwegen meteen doorgeven aan de centrale. Kortom, de haven van Antwerpen wordt een echte ‘Port of Things’.

Orange marktleider in het verbinden van machines

Nu al zorgt Orange voor een heel aantal toepassingen die het verschil maken. Want steeds meer machines en objecten zijn vandaag uitgerust met een SIM-kaart. Voor meer en meer IoT-toepassingen is immers veel bandbreedte nodig. Het 4G-netwerk van Orange laat toe om videobeelden in HD, alsook grote hoeveelheden sensordata onmiddellijk door te sturen.

Momenteel komt ongeveer 1 SIM-kaart op 5 van Orange in machines terecht. Het aantal machines en andere objecten die gekoppeld worden aan het internet neemt nog steeds fors toe. Daarmee is de telecomoperator leider op het gebied van Machine-to-Machine en het zogenaamde Internet-of-Things.

Voor iMinds is dit een belangrijk proeftuinproject. Dankzij de proeftuinwerking van iMinds kunnen bedrijven en steden innovatieve ICT-diensten ontwerpen en evalueren in realistische omstandigheden.