09/02/24 06:57

Financieel nieuws

Solide commerciële prestaties leiden tot hogere omzet en stabiele EBITDAaL, ondanks inflatiedruk in 2023

Terug naar nieuws index

Financiële informatie voor het tweede halfjaar en het volledige jaar 2023

 

Solide commerciële prestaties leiden tot hogere omzet en stabiele EBITDAaL, ondanks inflatiedruk in 2023

 

 • Aantal mobiele postpaidklanten +4% j-o-j / Aantal kabelklanten +5,5% j-o-j
 • Omzet in HJ2 +5,9% j-o-j / Omzet 2023 +4,6% j-o-j
 • EBITDAal in HJ2 en het volledige jaar 2023 blijft stabiel op vergelijkbare basis

 

 

Operationele hoogtepunten

 • Het halfjaar werd gekenmerkt door positieve commerciële prestaties, dankzij aantrekkelijke aanbiedingen in een concurrerend klimaat.
 • 71 duizend netto nieuwe postpaidklanten, waardoor het totale aantal abonnees uitkomt op 3,3 miljoen, een stijging van 4% op vergelijkbare basis. Alle onze merken zijn erin geslaagd om hun relevante positionering op de markt te bevestigen.
 • Dankzij onze terug-naar-school-formules voor kabel kwamen er netto 26 duizend nieuwe klanten bij, voor een totaal aantal kabelabonnees van 987 duizend (+5,5% j-o-j op vergelijkbare basis).

 

 

Operationele kerncijfers van Orange Belgium

gerapporteerd

vergelijkbaar1

 

gerapporteerd

vergelijkbaar1

 

HJ2 2022

HJ2 2022

HJ2 2023

Variatie

Variatie

Klanten met een mobiel abonnement (in '000)

2811

3192

3320

18,1%

4,0%

nettotoevoegingen (in '000)

36

66

71

97,2%

7,7%

Kabelklanten (in '000)

443

935

987

122,8%

5,5%

nettotoevoegingen (in '000)

26

31

26

0,4%

-15,2%

 

 

 

Financiële hoogtepunten

 • Dankzij onze 'meer-voor-meer-benadering' en onze solide commerciële prestaties steeg onze omzet met 4,6% op vergelijkbare basis en steeg de omzet uit retaildiensten met 6,2%.
 • Door die hogere omzet en een strakke kostenbeheersing konden we de impact van de inflatie (met name loonindexering en energieprijzen) onder controle houden. Zodoende bleef de EBITDAaL op vergelijkbare basis stabiel voor het halfjaar en licht boven onze vooruitzichten voor het volledige jaar.
 • De eCapex stegen met 4,1% voor het volledige jaar, een gevolg van de implementatie van het gedeelde RAN, de uitrol van 5G en de opwaardering van het kabelnetwerk tot 95% gigabit-netwerkdekking.

 

 

Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers

 

gerapporteerd

vergelijkbaar1

 

gerapporteerd

vergelijkbaar1

gerapporteerd

vergelijkbaar1

 

gerapporteerd

vergelijkbaar1

in miljoen euro

HJ2 2022

HJ2 2022

HJ2 2023

Variatie

Variatie

2022

2022

2023

Variatie

Variatie

Omzet

713,9

952,9

1 009,0

41,3%

5,9%

1 391,2

1 672,2

1 749,5

25,8%

4,6%

Omzet uit retaildiensten

519,0

785,2

823,0

58,6%

4,8%

1 009,5

1 275,7

1 355,1

34,2%

6,2%

     

 

       

 

   

EBITDAaL

206,9

272,6

272,6

31,8%

0,0%

373,7

449,8

451,3

20,8%

0,3%

marge als % van de omzet

29,0%

28,6%

27,0%

-196 bp

-159 bp

26,9%

26,9%

25,8%

-128 bp

0 bp

eCapex2

-134,0

-197,6

-194,9

45,4%

-1,4%

-220,0

-292,2

-304,1

38,2%

4,1%

Aangepaste operationele kasstroom3

72,9

75,0

77,7

6,6%

3,6%

153,7

157,7

147,2

-4,2%

-6,6%

Nettowinst (verlies) van de periode

31,5

 

4,6

-85,4%

 

58,2

 

-10,8

-118,5%

 

Netto financiële schuld

190,7

 

2 224,0

 

 

190,7

 

2 224,0

 

 

                         

 

 

 1. De vergelijkbare basis omvat 7 maanden operationele cijfers, omzet, eCapex en EBITDAaL van VOO en aangepaste operationele kasstromen met intergroepseliminaties. De vergelijkende cijfers zijn niet geauditeerd.
 2. De eCapex omvatten geen licentievergoedingen.
 3. Aangepaste operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen. 

 

 

 

 

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

2023 was voor Orange Belgium zeker een keerpunt. Eén van de hoogtepunten was natuurlijk onze overname van VOO, wat onze positie op de markt heeft versterkt. We hebben onze organisatie omgevormd om ons te profileren als één bedrijf, om maximale waarde te creëren en de synergieën die deze overname mogelijk heeft gemaakt, te realiseren.

 

De afgelopen maanden hebben we ook de basis gelegd voor onze Lead the Future-strategie. Wat de eerste pijler rond netwerkleiderschap betreft, hebben we onlangs aangekondigd dat Orange Belgium in België de eerste telecomprovider is die in het hele land een gigabitnetwerk aanbiedt, waardoor 95% van de Belgen kunnen profiteren van zeer hoge breedbandsnelheden tot 1 Gbps. Ook de resultaten van de tweede pijler van onze strategie – een uitmuntende klantervaring bieden – zijn veelbelovend: zo hebben we onze digitale contactpunten en onze procedures voor relaties met klanten geoptimaliseerd. Ook zijn we trots op wat we in het kader van de derde pijler van onze strategie hebben bereikt als verantwoordelijke onderneming: zo hebben we onze ambities voor digitale inclusie in 2023 overtroffen en liggen op schema met onze doelstelling voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

 

2024 wordt gezien de marktontwikkelingen een moeilijk jaar, maar we blijven het volste vertrouwen hebben in ons vermogen om onze strategie uit te voeren.

 

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

Ik ben verheugd onze financiële resultaten voor het tweede halfjaar van 2023 aan te kondigen, die voor het eerst de geconsolideerde cijfers van VOO voor een heel halfjaar omvatten. Dankzij onze solide commerciële prestaties, prijsaanpassingen en een strikte kostenbeheersing zijn we erin geslaagd om de impact van de inflatie op onze marge te compenseren. We hebben onze vooruitzichten voor onze EBITDAaL zelfs enigszins overtroffen.

 

Na de overname hebben we ons vooral toegelegd op de uitvoering van de synergieën: de mvno-migratie is al voltooid, de eerste overnamesynergieën worden stilaan duidelijk en de gemeenschappelijke go-to-markets zullen de efficiëntie in aanzienlijke mate verbeteren. 6 maanden na de voltooiing van de overname zijn dat veelbelovende resultaten. We zijn er dan ook van overtuigd dat we de verwachte synergieën zullen kunnen verwezenlijken en zo aanzienlijke waarde zullen kunnen genereren en bijdragen aan onze globale groeistrategie.

 

In onze vooruitzichten voor 2024 voorzien we een EBITDAaL tussen 515 miljoen en 535 miljoen euro, en eCapex binnen een bereik van 365 miljoen en 385 miljoen euro.

 

Dividend over 2023

Gezien de impact van de overname van VOO op de balans zal de raad van bestuur op de jaarlijkse algemene vergadering geen dividend voor het boekjaar 2023 voorstellen.

 

Vooruitzichten voor 2024

De onderneming streeft naar een EBITDAaL tussen 515 miljoen en 535 miljoen euro. De totale eCapex zullen in 2024 naar verwachting tussen de 365 miljoen en de 385 miljoen euro liggen.

 

Nieuwe financiële kalender

 

2 mei                      Jaarlijkse algemene vergadering

1 juli                       Start black-outperiode

19 juli                     Financiële resultaten HJ1 2024 (7.00 uur) – Persbericht

19 juli                     Financiële resultaten HJ1 2024 (14.00 uur) – Conferencecall

Deze kalender is slechts voorlopig en kan later nog worden gewijzigd.