11/02/22 07:01

Gereguleerde informatie

Sterke groei van de EBITDAaL van 10,7% in het laatste kwartaal van 2021 dankzij een solide groei van de omzet uit retaildiensten en efficiënte kostenbeheersing

Terug naar nieuws index
  • Aantal mobiele postpaidklanten +3,9% j-o-j
  • Aantal kabelklanten +20,8% j-o-j
  • Omzet in Kw4 +5,3% j-o-j 

 

Operationele hoogtepunten in Kw4

  • Go-portefeuille nog steeds succesvol, mede dankzij de introductie van Go Extreme. Er waren het afgelopen kwartaal 24 duizend nieuwe mobiele postpaidklanten. Daardoor steeg het totale aantal abonnees tot 2,7 miljoen (+3,9% j-o-j).
  • In totaal 12 duizend netto nieuwe kabelklanten. Het kwartaal werd gekenmerkt door agressieve campagnes en eindejaarsgeschenken van concurrenten.
  • De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalt met 1,3% j-o-j tot 72,7 euro als gevolg van het steeds grotere aantal klanten met een voordeliger Love Duo-abonnement, lagere aansluitingskosten en kortingen op mobiele tariefplannen in het convergente segment. De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten stijgt met 0,6% j-o-j tot 19,9 euro, voornamelijk door de hogere bundeloverschrijdende inkomsten door het toegenomen roamingverkeer.

 

Financiële hoogtepunten in Kw4

  • De omzet stijgt met 5,3% j-o-j tot 361,4 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten volgde een vergelijkbare trend en steeg met 5,7%, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+15,1% j-o-j). De verkoop van apparatuur steeg dankzij de sterke vraag tijdens de eindejaarsperiode. De groothandelsinkomsten bleven stabiel ten opzichte van vorig jaar
  • De EBITDAaL stijgt met 10,7% j-o-jtot 95,1 miljoen euro, door de hogere omzet uit retaildiensten en kostenefficiënties in reclame en promotie en vastgoedkosten.
  • De eCapex stijgen met 16,4% j-o-j tot 82,6 miljoen euro, wat voornamelijk wordt verklaard door een inhaalbeweging ten opzichte van vorige kwartalen en de uitrol van het gedeelde RAN.
  • De schulden bedragen 69,5 miljoen euro, met een schuldgraad van 0,2x.

 

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

We mogen trots zijn op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, zowel wat onze zakelijke als onze financiële prestaties betreft. Ondanks de coronapandemie waren tal van projecten een succes.

Zeker het vermelden waard is de met Nethys ondertekende overeenkomst om 75% minus één aandeel in VOO te verwerven. Door die overname zal Orange Belgium in Wallonië en een deel van Brussel over een zeer snel netwerk beschikken, wat de ontplooiing van onze convergente strategie op nationaal niveau ten goede komt. Dankzij ons investeringsplan zullen we het netwerk kunnen upgraden naar multi-gigabit, wat onze klanten en het concurrentievermogen van Wallonië en Brussel ten goede komt.

Vanuit een organisch standpunt kunnen we terugblikken op een zeer geslaagd operationeel jaar. Vorig kwartaal zijn er in het bijzonder enkele belangrijke mijlpalen gerealiseerd: de introductie van Orange TV Lite, ons Orange 5G Lab in Antwerpen en het nieuwe merk hey!

In 2021 zijn we een stap dichter in de buurt gekomen van ons strategisch doel en hebben we de weg vrijgemaakt voor onze nieuwe marktpositionering, een nieuwe ambitie voor de komende jaren die vorm heeft gekregen in ons strategische plan Orange Ahead.

2022 zal zeker een jaar zijn van nieuwe en bijzonder boeiende uitdagingen waarmee onze onderneming wil aanknopen met een toekomst van groei, ten voordele van al onze stakeholders.

 

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

2021 was een moeilijk jaar. We zijn er niettemin in geslaagd om uitstekende financiële resultaten te behalen, met een stijging van de EBITDAaL van 9,1%, meer dan 350 miljoen euro. Dat is een groei die we al sinds 2016 niet meer hebben meegemaakt.

Met een groei van ruim 5,7% in het vierde kwartaal van 2021 blijft onze omzet uit retaildiensten de belangrijkste motor achter deze groei van de EBITDAaL, grotendeels door onze convergente strategie. Ook hebben we aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd. Met ons Orange Ahead-programma en de implementatie van het gedeelde RAN zullen we onze kostenbeheersing voortzetten, wat de basis zal vormen voor de groei van de EBITDAaL in de toekomst.

Zoals we reeds aankondigden in Kw3 ligt onze EBITDAaL boven het verwachte bereik van 320-340 miljoen euro. De andere cijfers liggen in de lijn van onze vooruitzichten. We hadden een lage ééncijferige groei van de omzet verwacht, die uiteindelijk 3,7% bedroeg. Onze eCapex bedroegen 204,1 miljoen euro, binnen het vooropgestelde bereik van 200-220 miljoen euro.

Dividend over 2021

De raad van bestuur zal op de jaarlijkse algemene vergadering geen dividendgoedkeuring voorstellen vanwege de komende spectrumveilingen en de impact van de overname van VOO op onze balans.

Vooruitzichten voor 2022

Orange Belgium verwacht in 2022 een lage ééncijferige groei van de omzet. De onderneming streeft naar een EBITDAaL tussen 350 miljoen euro en 370 miljoen euro. De totale eCapex liggen in 2022 naar verwachting tussen de 210 miljoen en de 230 miljoen euro.

Nieuwe financiële kalender

De raad van bestuur van Orange Belgium heeft beslist om over te schakelen op de publicatie van halfjaarlijkse en jaarlijkse resultaten. De volgende financiële resultaten zullen worden gepubliceerd op 22 juli 2022 voor de resultaten over het eerste halfjaar van 2022, en in februari 2023 (precieze datum zal nog worden bevestigd) voor de resultaten over het volledige jaar 2022. De resultaten voor het eerste en het derde kwartaal van het jaar zullen niet langer apart worden gepubliceerd.