01/07/21 10:56

Commercieel nieuws

VisitWallonia en Orange Belgium lanceren app die drukte op toeristische trekpleisters in Wallonië in real time meet

Terug naar nieuws index

VisitWallonia en Orange Belgium zullen in de komende maanden een vernieuwende app introduceren waarmee iedereen die dat wenst in real time kan nagaan hoe druk het op verschillende toeristische trekpleisters in Wallonië is. Na een eerste testfase moet de app landgenoten en buitenlandse toeristen tonen wanneer ze bepaalde toeristische sites in alle kalmte kunnen bezoeken. De app zal tijdens de zomer gratis aangeboden worden zodat toeristen hun bezoek kunnen plannen op die momenten dat het minder druk is, zowel op de weg daarnaartoe als op de locatie zelf.

Orange Belgium had al heel wat ervaring met het meten van bezoekersaantallen en bezoekersdichtheid, onder meer tijdens grote evenementen zoals de Zuidfoor in Brussel. Na de lancering van een eerste gratis app eind 2020 werd nu een akkoord bereikt met de Waalse regering voor de lancering van een innovatieve oplossing, die iedereen die dat wenst in staat stelt om in real time gegevens op te vragen over de bezoekersaantallen en -dichtheid op de grootste toeristische trekpleisters in Wallonië.

De app werkt volgens het principe van anonimisering en telt alle mobiele verbindingen met het netwerk van Orange Belgium in een bepaalde zone op. Die meetmethode maakt het mogelijk het resultaat te extrapoleren naar alle mobiele gebruikers op alle netwerken in die zone. Aan iedere zone wordt een simpele kleurcode toegekend, van rood (zeer druk) tot groen (rustig, weinig volk). Welke kleur dat is, wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal mobiele verbindingen in de laatste 30 minuten, waarbij dat resultaat op dynamische wijze wordt vergeleken met eerdere metingen. Belangrijk: de privacy van de bezoekers wordt maximaal beschermd, want er worden geen persoonsgegevens verzameld voor de goede werking van de app. Bovendien worden de meetresultaten stelselmatig geaggregeerd.

In een eerste fase zullen VisitWallonia, de Waalse regering en Orange Belgium het begin van de grote vakantie aangrijpen om de app te testen om de meetresultaten te verfijnen en de werking van de app te optimaliseren. In de zomer van 2021 zal de app officieel gelanceerd worden. Het partnership tussen de Waalse regering en Orange Belgium sluit naadloos aan op de ToP-overeenkomst, waarvan het doel is de operatoren aan te moedigen om nog meer in hun dekking en de digitalisering van het Waalse Gewest te gaan investeren.

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium: "We zijn heel erg tevreden dat we voor dit project kunnen samenwerken met de Waalse regering. De bedoeling is een technologisch hulpmiddel te ontwikkelen om de veiligheid en het comfort van onze landgenoten te vergroten, zonder dat de toeristische sector in Wallonië daaronder hoeft te lijden. Deze samenwerking illustreert perfect waar we zo hard van overtuigd zijn: een verantwoord en intelligent gebruik van technologie kan ons helpen maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden."

Benoit Hucq, Algemeen directeur van het Agence du Numérique: "Dit initiatief toont ons nog maar eens de mogelijkheden die digitalisering biedt voor alle economische sectoren in Wallonië, en met name het toerisme. Deze app biedt vooruitzichten om de toeristische attracties weer te openen en garandeert op de koop toe de gezondheid en veiligheid van de bezoekers. Ze is het concrete resultaat van de ToP-overeenkomst (Tax on Pylons) tussen de Waalse regering en de operatoren en belichaamt de ambitie van Digital Wallonia om van ons Gewest een geconnecteerde en intelligente regio te maken."

Valérie de Bue, Waals minister van Ambtenarenzaken, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid: "Dit is een eerste stap in de wens van Wallonië om de toeristische sector verder te digitaliseren om zo in te spelen op de behoeften en verwachtingen van zijn klanten die hoe langer, hoe meer geconnecteerd zijn."