Privacy policy

Orange wil door zijn klanten, werknemers en partners erkend worden als een operator die verantwoordelijk omgaat met persoonlijke gegevens. Daarom is het voor Orange, waarvan het mobiele en het vaste netwerk steeds meer persoonsgegevens te verwerken krijgen, belangrijk om die gegevens te beschermen. Orange gaat de volgende duidelijke en strikte verbintenissen aan om die gegevens met respect voor de privacy van zijn klanten te behandelen::

 • Veiligheid: de persoonsgegevens van onze klanten worden veilig opgeslagen en op een betrouwbare manier verwerkt
 • Controle: de klant zal kunnen controleren en toestemmen hoe zijn persoonsgegevens gebruikt worden
 • Transparantie: de gegevens worden doorheen alle fases van onze relatie met de klant op een transparante manier verwerkt
 • Support: Orange helpt zijn klanten om hun privacy nog beter te beschermen en hun persoonsgegevens beter te beheren

In het volgende paragrafen leer je hoe Orange die garanties voor zijn mobiele en vaste telefonie- en internetdiensten concreet realiseert.

 • Welke persoonsgegevens verzamelt Orange?
 • Hoe zit het met de geheimhouding van communicatie?
 • Wat doet Orange met mijn persoonsgegevens?
 • Gebruikt Orange anonieme persoonsgegevens?
 • Is dit ook van toepassing voor B2B klanten?
 • Kan ik Orange verbieden mijn persoonsgegevens te gebruiken?
 • Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?
 • Hoelang worden de gegevens bijgehouden?
 • Worden de persoonsgegevens aan derden doorgegeven?
 • Wat zijn mijn rechten als klant?
 • Hoe zit het met de website van Orange?
 • Gebruikt Orange cookies?
 • Wijzigingen in het beleid

 

 • Welke persoonsgegevens verzamelt Orange?
  • Bij het afsluiten van het contract verzamelt Orange persoonsgegevens van de klant: naam, adres, geboortedatum, geslacht, ID-kaart nummer en mailadres (optioneel). Die gegevens worden verzameld in een verkooppunt, via het internet of door onze agenten van Telesales. In de winkel leest de verkoop medewerker deze gegevens af van je eID-kaart. Andere gegevens die op de eID-kaart staan, worden niet door Orange opgeslagen.
  • Als je de mobiele en vaste telefonie- of internetdiensten van Orange gebruikt, zal Orange trafiekinformatie verzamelen voor elke oproep of elke internetverbinding. Die trafiekinformatie omvat gebelde nummers, toestelidentificatie, datum en duur van de oproep of datum, duur en verbruikte volume van een internetsessie.
  • Bij elke oproep of elke internetverbinding worden ook lokalisatiegegevens gegeneerd. Deze gegevens worden door Orange tijdelijk opgeslagen, alvorens anoniem gemaakt en gebruikt te worden. Orange heeft geen toepassingen die gebruik maken van lokalisatie gegevens verbonden aan een individu.
  • Tijdens het contract verzamelt Orange de betaalgegevens van de klant en zijn betaal- of herlaadgeschiedenis.
  • Orange houdt ook een historiek bij van de contacten tussen de klant en de klantendienst.
  • Orange zal die gegevens aanvullen met demografische informatie die het bij verschillende commerciële makelaars aankoopt.
  • De verzamelde gegevens worden opgeslagen en beheerd in systemen die gecontroleerd worden door Orange SA/NV, Bourgetlaan 3, in 1140 Brussel.

 

 • Hoe zit het met de geheimhouding van communicatie?
  • Het personeel en de partners van Orange hebben geen toegang tot de inhoud van de communicatie van de klant op het Orange-netwerk, zoals de inhoud van een oproep, mails of sms’jes, internetsessies, enz. Deze communicatie gegevens worden versleuteld wanneer ze over het Orange-netwerk verstuurd worden Daarenboven worden die gegevens beschermd door het telecommunicatiegeheim.
  • Oproepen naar de Orange-klantendienst kunnen opgenomen worden om de kwaliteit van de klantendienst te meten en te verbeteren. Bovendien kunnen opnames als bewijs gebruikt worden bij een commercieel geschil.

 

 • Wat doet Orange met mijn persoonsgegevens?
  • Orange gebruikt de persoonsgegevens van zijn klanten om de diensten waarop ze hebben ingetekend te leveren en om deze diensten volgens hun behoeften aan te passen. In het bijzonder gebruikt Orange die gegevens:
   • om de door de klant gebruikte diensten te factureren
   • voor direct marketing om de klant te informeren over gerelateerde of nieuwe producten en wijzigingen aan bestaande producten en diensten van Orange
    • Orange zal die informatie verzenden per post, via mail, via sms of rechtstreeks via het call center
   • in het getrouwheidsprogramma van Orange om de klant voordelen en geschenken aan te bieden
   • om te bepalen tot welk markt segment de klant behoort.
  • Voor zijn direct marketing acties voldoet Orange aan de Belgische privacy wetgeving en onderschrijft Orange de deontologische code van de Belgian Direct Marketing Association.

 

 • Gebruikt Orange anonieme persoonsgegevens?
  • Anoniem en geaggregeerd vast en mobiel dataverkeer wordt gebruikt om het verkeer op het netwerk van Orange te analyseren en om het netwerk en de diensten van Orange te optimaliseren.
  • Anoniem gemaakte lokalisatiegegevens worden gebruikt om de aanwezigheid en beweging van groepen mensen te analyseren. Steeds om te antwoorden op een specifiek vraag, voor een bepaald gebied en bepaalde periode. De analyses worden uitgevoerd door een derde partij in opdracht van een eindgebruiker. De eindgebruiker krijgt enkel de eindrapporten en nooit de anonieme gegevens en deze worden op het einde van de analyse ook vernietigd.

 

 • Is dit ook van toepassing voor B2B klanten?
  • Orange zal geen contact nemen met de individuele klanten (eindgebruiker) die een B2B-tariefplan gebruiken. Alle contact zal gebeuren via de Fleet manager van de klant en andere contactpersonen (een persoon betrokken in de telco contract administratie).
  • Anonieme en geaggregeerde gegevens voor mobiele en data verkeer wordt gebruikt voor de analyse van het verkeer op het Orange-netwerk en voor het optimaliseren van het Orange-netwerk en de diensten.

 

 • Kan ik Orange verbieden mijn persoonsgegevens te gebruiken?
  • De klant kan zich uitschrijven voor de direct marketing campagnes of voor het getrouwheidsprogramma van Orange via zijn klantenzone op https://www.Orange.be/nl/e-services/ of https://www.Orange.be/fr/e-services/, of door te bellen naar de klantendienst op 5000 met je Orange-GSM (gratis) of 02 745 95 00 met een andere lijn (lokaal tarief).
  • De klant kan zijn telefoonnummer(s) toevoegen aan de “bel-me-niet-meer-lijst” als hij geen commerciële oproepen wil ontvangen op zijn toestel(len). De klant kan zich inschrijven via www.bel-me-niet-meer.be of www.ne-m-appelez-plus.be, of door een brief te verzenden naar Do Not Call Me vzw (DNCM) Z.1 Research Park 120 1731 Zellik

 

 • Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?
  • Orange implementeerde beveiligingsmaatregelen die aangepast zijn aan de gevoeligheidsgraad van de persoonsgegevens als bescherming tegen kwaadwillige inbraak, verlies, aanpassing of openbaring aan derden die daar geen toestemming toe hebben.
  • Toegang tot de informatiesystemen van Orange is voorbehouden voor personen die die toegang nodig hebben voor hun werk.
  • Orange leert zijn werknemers de persoonsgegevens te beschermen die ze voor hun werk te zien krijgen en vereist dat ze de toepasselijke regels en ethische normen van het bedrijf respecteren.
  • Orange voert controles en audits uit om na te gaan of deze regels wel correct worden gevolgd.
  • Orange eist van zijn leveranciers dat ze de veiligheidsprincipes van Orange opvolgen.

 

 • Hoelang worden de gegevens bijgehouden?
  • De persoonsgegevens van de klant (naam, adres,...) worden om tot 10 jaar na beëindiging van het contract bijgehouden. Deze gegevens worden enkel nog gebruikt om indien noodzakelijk de persoon als een gewezen klant van te kunnen identificeren.
  • Verkeersinformatie wordt 36 maanden bijgehouden.
  • De factureringsgegevens van de klant worden om fiscale redenen 8 jaar gearchiveerd.

 

 • Worden de persoonsgegevens aan derden doorgegeven?
  • Orange zal de persoonsgegevens van zijn klanten niet doorgeven aan commerciële zakenpartners.
  • Orange heeft sommige van de call center en IT activiteiten uitbesteed. Die partners hebben toegang tot de persoonsgegevens, maar die toegang is beperkt tot het toepassingsgebied van die uitbestede activiteiten en wordt door Orange gecontroleerd. Sommige van de call center en IT activiteiten werden uitbesteed aan partners die buiten Europa gevestigd zijn. Steeds worden de persoonlijke gegevens beveiligd en verwerkt volgens de normen gedefinieerd door Orange.
  • Indien de klant zijn akkoord heeft gegeven om zijn telefoonnummer(s) in de telefoongids te publiceren, dan worden sommige persoonsgegevens gedeeld met de provider van die gids. De klant kan zijn nummer uit de telefoongids verwijderen via zijn klantenzone of door te bellen met de klantendienst. Het kan een tijdje duren voor zijn verzoek zichtbaar wordt.
  • Orange is bij wet verplicht om de persoonsgegevens en verkeersinformatie op verzoek van gerechtelijke overheden vrij te geven in de context van een gerechtelijk onderzoek.

 

 • Wat zijn mijn rechten als klant?
  • De klant kan op elk moment zijn voorkeuren controleren en wijzigen, bijvoorbeeld aangaande commerciële communicatie, via zijn klantenzone of door te bellen naar de klantendienst.
  • De klant heeft het recht de door Orange verzamelde persoonsgegevens op te vragen. Daarvoor moet hij een getekende en gedateerde aanvraag samen met een kopie van zijn ID-kaart verzenden naar Orange Juridische Dienst, Bourgetlaan 3, in 1140 Brussel of dezelfde gegevens elektronisch te sturen naar legal@orange.be
  • De klant kan bepaalde persoonsgegevens wijzigen via zijn klantenzone of de klantendienst.

 

 • Hoe zit het met de website van Orange?
  • Orange registreert de persoonsgegevens die via www.Orange.be (de "Site") worden meegedeeld in databanken die het bedrijf toebehoren. Die gegevens kunnen gebruikt worden voor de verwerking van de aanvragen ingediend via de Site (o.a. sollicitaties), Orange kan beroep doen op derden om marktonderzoeken, marketing of direct marketing acties of, via onderaanneming - of samenwerkingscontracten, bepaalde diensten uit te voeren. Orange deelt de persoonsgegevens die via de Site worden verschaft slechts aan deze derden mee, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd en enkel voor de doeleinden van deze uitvoering.
  • Bij toegang tot de Site via het internet en bij elke mededeling van persoonlijke informatie wordt de communicatie door beproefde en krachtige encryptietechnologieën beveiligd.
  • De Site gebruikt twee soorten cookies. Een cookie is een bestand (met een willekeurige letter- en cijfercombinatie) dat de server naar je browser stuurt en dat nadien op je computer wordt bewaard. Een eerste cookie zorgt ervoor dat je de taalkeuze niet bij elk bezoek opnieuw moet instellen, terwijl het tweede soort cookies die alleen werken voor de duur van een enkele sessie of bezoek, de navigatie op de sites van de partners die toegankelijk zijn via de Site zal vergemakkelijken, omdat je je niet steeds zal moeten "voorstellen". Geen enkele cookie bevat informatie waardoor er contact met je kunt worden opgenomen via telefoon, mail of "snail mail". Je kunt je browser zodanig configureren dat hij je waarschuwt telkens als er cookies worden aangemaakt of telkens dat hij de aanmaak ervan verhindert. Voor meer informatie, zie http://www.Orange.be/nl/cookies of http://www.Orange.be/fr/cookies

 

 

 • Wijzigingen in het beleid
  • Alle wijzigingen in het gegevensbeschermingsbeleid van Orange worden gepubliceerd op deze website, zodat de klant op de hoogte gehouden wordt welke (persoons)gegevens Orange verzamelt en waarvoor die gegevens gebruikt worden.