Een CSR-stempel op alle activiteiten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de Belgische samenleving

Orange heeft altijd op een duurzame manier gehandeld. Vandaag zijn de inspanningen gericht op verantwoorde producten en diensten, sociale inclusie en de beperking van de impact op het milieu.

 

Verantwoorde producten en diensten

Eén van de grootste verantwoordelijkheden van Orange, als belangrijke bijdrager tot de ontwikkeling van de lokale economie, is zijn klanten een onberispelijke ervaring te bezorgen door ze betrouwbare producten en diensten van topkwaliteit aan te bieden. Dat impliceert ook dat het bedrijf elk moment moet waken over gegevensbescherming en kinderen moet beschermen tegen bepaalde inhoud.

In 2017 richtte het bedrijf zijn ‘Maatschappelijke verantwoorde’-pijlen vooral op volgende domeinen:

1. Digitale vaardigheden versterken met ‘be </code>’

Becode Logo.pngAls onderdeel van zijn missie om mensen te verbinden, is Orange Belgium actieve partner van het project ‘be </code>’, dat begin 2017 werd gelanceerd. Via BeCode ondersteunt Orange personen die willen bijdragen tot de digitale revolutie in onze maatschappij door de digitale vaardigheden die ze nodig hebben, te versterken. In februari 2018 leverde ‘be </code>’ zijn eerste afgestudeerden af, klaar om de arbeidsmarkt te bestormen.

www.becode.org

2. Een CO2-neutraal bedrijf

Na zijn CO2-uitstoot met meer dan 75 % te hebben gereduceerd sinds 2006 compenseert Orange de niet-reduceerbare CO2-uitstoot van zijn operationele activiteiten. Vandaag zijn de gebouwen, het netwerk en de winkels van Orange CO2-neutraal. Wanneer een klant gebruikmaakt van de verschillende diensten van Orange, weet die met zekerheid dat ze geen CO2 uitstoten.

De domeinen die vandaag al CO2-neutraal zijn, zijn elektriciteit, gas, stookolie, papier, afval, zakenreizen met het vliegtuig of met de trein en koelmiddelen voor de airconditioning.

Orange werkt samen met het onafhankelijke bureau CO2Logic om zijn ecologische voetafdruk te berekenen en te verkleinen. Daarna compenseert het zijn niet-reduceerbare CO2-uitstoot door te investeren in een maatschappelijk project in Afrika. De bedoeling van dat project is om de CO2-uitstoot terug te dringen en de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.

Sinds 2014 draagt Orange trots het CO2 Neutral label van CO2Logic en onafhankelijke derde partij Vinçotte. Het label is gebaseerd op de internationaal erkende norm PAS 2060. Enkel bedrijven die serieuze klimaatinspanningen leveren, komen ervoor in aanmerking. Het is een garantie dat bedrijven die het label dragen, actief hun lokale en globale voetafdruk berekenen, terugdringen en compenseren.

3. Luisteren naar de behoeften en het welzijn van de medewerkers

Tevreden personeel is één van de belangrijkste strategische prioriteiten van het bedrijf. In 2017 evolueerde Orange Belgium in ijltempo naar een digitale werkgever. Om ervoor te zorgen dat het tegelijkertijd een zorgzame werkgever is, werden de bestaande HR-processen herbekeken en nieuwe digitale oplossingen geïmplementeerd om het tewerkstellingstraject van end-to-end te faciliteren.

Al jarenlang krijgen team members een specifieke opleiding tot bemiddelaar/vertrouwenspersoon om zo bij medewerkers te luisteren naar hun eventuele problemen en waar nodig te bemiddelen. Daarnaast werpen de initiatieven om stresssymptomen te bestrijden en burn-outs te voorkomen hun vruchten af.

Tegelijk wil Orange een werkomgeving creëren met een goede werk-privébalans. Er worden geregeld activiteiten georganiseerd om lichaam en geest beter in balans te brengen: sportlessen tijdens de middagpauze, uitdelen van gratis fruit, tussenkomst in de kosten van een behandeling om te stoppen met roken, griepvaccins enz.