Een CSR-stempel op alle activiteiten

In alles wat we doen, besteden we aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Orange wordt aanzien als de pionier in België op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die status heeft het bedrijf verkregen door constant in dialoog te treden met verschillende stakeholders, zij het de burgers, overheidsinstanties of zakenpartners.

1. Welzijn en betrokkenheid van de medewerkers

Orange reikt zijn medewerkers een waaier aan instrumenten en procedures aan waarmee ze zich beter kunnen informeren om zo goed mogelijk de strategie van de onderneming te leren begrijpen. Al jarenlang krijgen teammembers een specifieke opleiding tot bemiddelaar/vertrouwenspersoon om zo bij onze medewerkers te luisteren naar hun eventuele problemen.

Daarnaast wil Orange een werkomgeving creëren waarin werk en privé gecombineerd kunnen worden. Er worden geregeld activiteiten georganiseerd om lichaam en geest beter in balans te brengen: sportlessen tijdens de middagpauze, uitdelen van gratis fruit, tussenkomst in de kosten van een behandeling om te stoppen met roken, griepvaccins, enz.

2. Verantwoorde producten en diensten

Uit onze dialoog met onze stakeholders blijkt dat één van de grootste verantwoordelijkheden van Orange, als bijdrager tot de ontwikkeling van de lokale economie, zijn klanten een onberispelijke ervaring te bezorgen is door hen betrouwbare producten en diensten van topkwaliteit aan te bieden. Dat impliceert ook dat we elk moment moeten waken over gegevensbescherming en kinderen moeten beschermen tegenover bepaalde inhoud. In dat opzicht hebben we technische oplossingen ontwikkeld voor de ouders en de website van Orange uitgebreid met een minisite boordevol informatie.

3. Een CO2-neutraal bedrijf

Na zijn CO2-uitstoot met 75 % te hebben gereduceerd sinds 2006, compenseert Orange de niet-reduceerbare CO2-uitstoot van zijn operationele activiteiten. Het bedrijf kan tegenwoordig een CO2-neutrale balans voorleggen voor de operationele activiteiten van zijn netwerk, zijn hoofdzetel en zijn eigen verkooppunten. Concreet betekent dit dat wanneer klanten gebruik maken van de verschillende diensten van Orange, zij met zekerheid weten dat deze CO2-neutraal zijn. De domeinen die vandaag al CO2-neutraal zijn, zijn elektriciteit, gas, stookolie, papier, afval, zakenreizen met het vliegtuig of met de trein en koelmiddelen voor de airconditioning.

Orange werkt samen met het onafhankelijke bureau CO2Logic om zijn ecologische voetafdruk te berekenen en te verkleinen. Daarna compenseerde de operator zijn niet-reduceerbare CO2-uitstoot door te investeren in een project om ovens aan Oegandese gezinnen te leveren. De bedoeling van dit project is niet alleen om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook om de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.

4. BeCode

Becode Logo.pngAls 'bruggenbouwer' draagt Orange Belgium actief bij tot be<\code>. Via BeCode ondersteunt Orange concreet personen die willen bijdragen tot de digitale transformatie van onze onderneming door hun digitale kennis uit te breiden.

www.becode.org