Ons netwerk

Zo veel mogelijk mensen connecteren, tegen een steeds grotere snelheid: dat is wat ons drijft!

Dat is ook wat onze teams drijft: de digitale kloof zo veel mogelijk verkleinen.

Concreet? Wij blijven investeren in de uitbreiding van onze vaste en mobiele netwerken, om een zo goed mogelijke dekking en kwaliteit te garanderen. Voor iedereen.

Meer info over onze werkzaamheden hier.