SMS-donatie

Samen met de andere telecomoperatoren, ondersteunt Orange Belgium ook sms-donatiecampagnes. Bij deze gesponsorde campagnes worden alle ingezamelde gelden integraal doorgestort en worden er geen administratieve kosten aangerekend.

Wie komt in aanmerking en wat zijn de voorwaarden?

  • Er kunnen enkel gelden ingezameld worden voor liefdadigheidsorganisaties die door de overheid erkend zijn
  • De sms-nummerreeksen zijn beperkt tot 4xxx
  • Het maximumbedrag per sms bedraagt 1€
  • De duurtijd van de campagne bedraagt maximum 1 maand
  • Campagnes moeten voorafgaand goedgekeurd worden door de telecomoperatoren

Lees alle voorwaarden en richtlijnen na die van toepassing zijn op SMS-donatiecampagnes

persoon stuurt sms

Hoe een aanvraag voor
een sms-donatiecampagne indienen?

Aanvragen moeten tijdig ingediend worden bij alle telecomoperatoren.


Vul het officiële aanvraagformulier in en zend dit door naar

  • smsdonation@telenetgroup.be
  • smsdonation@orange.be
  • smsdonation@mobilevikings.be
  • smsdonation@voo.eu
  • smsdonation@proximus.com.

Liefdadigheidsorganisaties kunnen ook opteren voor een commerciële SMS-actie, waarbij een deel van de ingezamelde gelden wordt ingezet om de administratieve kosten van de telecomoperatoren en de technische facilitators te dekken.