Duizenden CurieuzeNeuzen voor nog gezondere tuinen en groene ruimtes

Als exclusieve connectiviteitspartner en data provider, zijn we er trots op nog wat langer bij te dragen aan CurieuzeNeuzen, een primeur in Europa.
Het betreft een grootschalig vernieuwend project, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en diverse academische partners en overheidsinstellingen.
Concreet verzamelden onze geconnecteerde sensoren, die we speciaal voor de gelegenheid ontwikkelden, in real time de nodige data verzamelen over de kwaliteit en vochtigheid van de gronden, tuinen, boerderijen en groene ruimtes, zowel bij particulieren als bij deelnemende ondernemingen. In totaal werden 5000 sensoren geïnstalleerd, verspreid over heel Vlaanderen.
De verzamelde resultaten maakten enerzijds duidelijk welke rol onze groene ruimtes spelen in de opname van water, anderzijds deden ze ook nieuwe vragen rijzen. Daarom nemen nu 3000 burgers deel aan een tweede meetcampagne, die loopt van 26 maart tot 1 oktober 2022, door opnieuw een slimme sensor in hun tuin te plaatsen.
Op termijn zullen die metingen leiden tot een nauwkeuriger patrimoniumbeheer dat nog beter is afgestemd op de realiteit.
Deze studie steunt op spitstechnologie en de kwaliteit van onze netwerkdekking.
Bovendien is dit vernieuwende project de concretisering van onze maatschappelijke en milieubetrokkenheid.
Niet alleen stellen we onze technologie en ons netwerk ter beschikking maar door dit project te steunen, dienen we ook het algemeen belang.
Allen samen naar een duurzamere wereld.

curieuseneuze logo