Fonds

Wij engageren ons

Het bedrijfsfonds van Orange is in België actief via het Fonds Orange Belgium, dat is beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De missie van dit bedrijfsfonds is al ruim 30 jaar om sterk in te zetten op digitalisering om zo iedereen gelijke kansen te geven.
Wij zijn zielsgelukkig dat we in België het Fonds Orange Belgium hebben opgericht, waarmee we willen bijdragen aan solidaire en verantwoorde projecten.

Dit mecenaat is in het leven geroepen om concrete hulp te bieden aan verenigingen die zich actief inzetten voor digitale inclusie.
Vandaag hebben 9 Belgen op 10 thuis een internetaansluiting. De ongelijkheden manifesteren zich evenwel in de gebruikte apparatuur, hoe die wordt gebruikt en in welke omstandigheden.

Als telecommunicatiebedrijf zijn we ervan overtuigd dat wij ons steentje moeten bijdragen om iedereen toegang te geven tot de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden en om zo iedereen gelijke kansen te geven.
In de eerste plaats gaat onze aandacht naar mensen die digitaal uitgesloten zijn, en in het bijzonder kansarme jongeren en vrouwen.
Met onze technologieën en middelen gaan we volop voor meer digitale inclusie.

foundation_dr_noir_vectorise_0.png

Onze mecenaatprojecten

Be central

We schonken 40 gerefurbishte pc's aan de BeCentral Foundation www.becentralfoundation.org, om het project Code United een duwtje in de rug te geven. Die computers werden gebruikt tijdens gratis codeer- en improviseerkampen voor duizend 8- tot 12-jarigen in Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik.

Na de overstromingen in de streek rond Luik steunden we de vzw Côté Solidarité www.cotesolidarite.be, door gerefurbishte pc's en meubels te schenken om de slachtoffers te helpen de rug te rechten.

Be central
Be central

Milieubescherming is iets dat op wereldschaal speelt en waar we ons allemaal voor moeten inzetten. Daarom investeren we in Afrika in lokale, openbare en ecologisch verantwoorde nutsprojecten. In die context steunen we:

  • de kleine waterkrachtcentrales in Liberia die groene stroom leveren en fossiele brandstoffen buitenspel zetten
  • de technieken voor duurzame landbouw en duurzaam grondbeheer in Kenia zodat de lokale bevolking haar ecosysteem terdege kan beschermen