Fonds

Wij engageren ons

Het bedrijfsfonds van Orange is in België actief via het Fonds Orange Belgium, dat is beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De missie van dit bedrijfsfonds is al ruim 30 jaar om sterk in te zetten op digitalisering om zo iedereen gelijke kansen te geven.
Wij zijn zielsgelukkig dat we in België het Fonds Orange Belgium hebben opgericht, waarmee we willen bijdragen aan solidaire en verantwoorde projecten.

Dit mecenaat is in het leven geroepen om concrete hulp te bieden aan verenigingen die zich actief inzetten voor digitale inclusie.
Vandaag bevindt bijna 1 Belg op 2 zich in een situatie van digitale kwetsbaarheid (bron: Digitale Barometer 2022 van de Koning Boudewijnstichting).

Als telecommunicatiebedrijf zijn we ervan overtuigd dat wij ons steentje moeten bijdragen om iedereen toegang te geven tot de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden en om zo iedereen gelijke kansen te geven.
In de eerste plaats gaat onze aandacht naar mensen die digitaal uitgesloten zijn, en in het bijzonder kansarme jongeren en vrouwen.
Met onze technologieën en middelen gaan we volop voor meer digitale inclusie.

foundation_dr_noir_vectorise_0.pngBe central

Onze mecenaatprojecten

€ 50.000 voor de digitale inclusie van vluchtelingen in België

Het doel? Concrete hulp verstrekken aan de migranten en de vrijwillige opvangmedewerkers op het terrein:

 • We schonken €25.000 aan Digidak voor

  • 300 individuele digitale coachingsessies voor kwetsbare burgers, vluchtelingen of senioren in de provincie Antwerpen

  • 50 coachingsessies om de digitale drempels van vrijwilligers te verlagen

 • We schonken €25.000 aan het Burgerplatform voor de financiering in Brussel en Wallonië van

  • IT-apparatuur voor 75 mensen om ze te helpen met hun administratie, hun zoektocht naar een woning of werk enz.

  • wifiverbindingen zodat 3.000 mensen contact kunnen houden met familie en vrienden in hun land van herkomst

Alvast bedankt aan onze klanten die hun steentje bijdragen door een schenking te doen via het getrouwheidsprogramma Orange Thank You (10.000 € verzameld) !
En aan onze werknemers die deze actie ondersteunen!

Samen gaan we stap voor stap naar meer digitale inclusie.

We hebben gekozen om TADA vzw te steunen om sociaal kwetsbare Brusselse jongeren structureel te helpen door ze een digitaal begeleidingstraject aan te bieden.br Vanaf september 2022 zullen onze interne teams hun schouders onder het project zetten.br In de weekendscholen zullen de leerprogramma's voor 10- tot 14-jarigen een digitale insteek krijgen.
Voor jongeren vanaf 18 jaar die de weekendscholen al doorlopen hebben (de alumni) richten we een Digital Club op met coaching, mentoring, stages bij Orange en synergieën met onze partners.
We zullen ons uiterste best doen om zowel mannelijke als vrouwelijke profielen aan te trekken.
Ten slotte willen we de kennis en het gebruik van collaboratieve tools bij de entourage van de jongeren uitbreiden door bij de mensen thuis uitleg te gaan geven, webinars te organiseren enz.
We willen 700 kinderen ondersteunen via de weekendscholen, 1000 alumni en 350 ouders. Dit is een ambitieus project en we zijn er trots op dat we hier samen met TADA en de Koning Boudewijnstichting aan kunnen bijdragen. TADA (kort voor ToekomstATELIERdelAvenir) is een tweetalige vzw die actief is in Brussel en al 10 jaar zijn sporen verdient op het gebied van inclusie.

700 computers voor Oekraïense scholen

We bereiden een donatie voor van 700 gerefurbishte computers voor Oekraïense burgers in 2023, als reactie op een oproep van de Europese Commissie.
De computers worden op dit ogenblik schoongemaakt en opgeknapt. Het is een ambitieus project waar we met veel plezier aan bijdragen om de leerkrachten en leerlingen in de Oekraïense oorlogsgebieden te steunen.

Een nieuwe verwezenlijking in ons streven naar digitale inclusie.

tic tac lab

Een ander project dat we steunen: we investeerden 32.500 € in het Tic Tac Lab!

Dat is een Solidarity FabLab waar jongeren die in een instelling wonen ingewijd worden in het gebruik van technologische hulpmiddelen. Gedurende 4 weekends leren ze er objecten te maken met behulp van computergestuurde machines.

We schonken 40 gerefurbishte pc's aan de BeCentral Foundation www.becentralfoundation.org, om het project Code United een duwtje in de rug te geven. Die computers werden gebruikt tijdens gratis codeer- en improviseerkampen voor zeven honderd 8- tot 12-jarigen in Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik.

Be central
Be central

Na de overstromingen in de streek rond Luik steunden we de vzw Côté Solidarité www.cotesolidarite.be, door gerefurbishte pc's en meubels te schenken om de slachtoffers te helpen de rug te rechten.

Milieubescherming is iets dat op wereldschaal speelt en waar we ons allemaal voor moeten inzetten. Daarom investeren we in Afrika in lokale, openbare en ecologisch verantwoorde nutsprojecten. In die context steunen we:

 • de kleine waterkrachtcentrales in Liberia die groene stroom leveren en fossiele brandstoffen buitenspel zetten
 • de technieken voor duurzame landbouw en duurzaam grondbeheer in Kenia zodat de lokale bevolking haar ecosysteem terdege kan beschermen

Be central