28/05/24 15:49

Financieel nieuws

Aankondiging van de overneming van een dochteronderneming (« vereenvoudigde fusie »)

Terug naar nieuws index

Na de intrede van Nethys in het kapitaal van Orange Belgium goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024, is VOO Holding, een dochteronderneming die tot dan toe voor 75% - 1 aandeel in handen was van Orange Belgium en voor 25% + 1 aandeel in handen van Nethys, en die eigenaar is van de operator VOO, nu volledig in handen van Orange Belgium (100%).

VOO Holding kan, van nu af aan, het voorwerp uitmaken van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. De geplande fusie zal de organisatiestructuur van de Groep rationaliseren, de efficiëntie verbeteren en het bestuur vereenvoudigen.

Het is mogelijk om de documentatie bedoeld in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te raadplegen, te downloaden en af te drukken via de volgende link: https://corporate.orange.be/sites/default/files/OBE- VOOH website_0.zip