20/07/16 07:00

Gereguleerde informatie

Eerste halfjaar 2016 financiële informatie

Terug naar nieuws index

Belangrijkste financiële en commerciële indicatoren gaan er gezwind op vooruit

Orange Belgium inmiddels gevestigd als een nationale convergente operator onder de nieuwe merknaam

De mvno-inkomsten voor de volgende 3 jaar zijn gewaarborgd

Brussel, 20 juli 2016 – Vandaag publiceert de Orange Belgium-groep (Euronext Brussel: OBEL) zijn resultaten voor het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2016. Deze periode en in het bijzonder het tweede kwartaal van 2016 was voor het bedrijf een cruciaal moment, dat werd gekenmerkt door de geslaagde nationale lancering van het Orange Internet + TV-aanbod in België en de verandering van merknaam van Mobistar naar Orange Belgium. De Orange Belgium-groep is blijven groeien en alle belangrijke financiële (opbrengsten uit mobiele diensten, geherformuleerde EBITDA en netto financiële schuld) en commerciële (postpaid-ARPU en het aantal postpaid- en kabelklanten) indicatoren sluiten het tweede kwartaal van 2016 hoger af.

 • Op 10 mei 2016 werd het merk Mobistar met succes omgedoopt tot Orange Belgium. De missie van het bedrijf bestaat erin mensen te verbinden met wat hen dierbaar is, en van ieders leven elke dag opnieuw een unieke ervaring te maken. Door de verandering van merknaam naar Orange Belgium en de introductie van convergente aanbiedingen versterkt Orange Belgium eveneens zijn positie in het zakelijke segment, ondersteund door de solide internationale positie van de Orange-portefeuille.

   

 • Nadat in maart 2016 het Orange Internet + TV-aanbod werd onthuld, heeft Orange Belgium zijn product halverwege mei in het hele land commercieel gelanceerd, en werd het de eerste operator die in België op landelijke schaal toegang heeft tot het kabelnetwerk. Eind juni hadden al 10,5 duizend gezinnen voor het Orange Internet + TV-aanbod gekozen, met gemiddeld 2 simkaarten. Hoewel deze eerste fase van de commerciële lancering vooral gericht was op bestaande klanten, overtreft het aantal nieuwe convergente abonnementen nu al de aanvankelijke verwachtingen. Orange Belgium streeft er nu naar om elk kwartaal steeds meer klanten te overtuigen, zowel geleidelijk via de commercialisering in alle distributiekanalen als door duidelijker te communiceren over de voordelen van zijn convergente aanbiedingen.

   

 • Het aantal retailklanten van Orange Belgium is in de loop van het tweede kwartaal van 2016 blijven groeien en bereikte 3,8 miljoen klanten. Dit was deels te danken aan de stijging van het aantal postpaidklanten waardoor er 17,8 duizend klanten zijn bijgekomen, hoofdzakelijk gebruikers van een 4g-smartphone. Naast het steeds hogere aantal postpaidklanten heeft Orange Belgium ook zijn postpaid-ARPU in het tweede kwartaal van 2016 verhoogd tot 28,8 euro, tegenover 27,9 euro een jaar voordien, wat neerkomt op een stijging van 3,4% op jaarbasis. Beide cijfers stegen reeds vijf kwartalen op rij.

 

 • In het eerste halfjaar van 2016 genereerde de Orange Belgium-groep een omzet uit mobiele diensten van 504,5 miljoen euro, een solide stijging van 1,9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (of +3,2% excl. EU roaming regulatie): de snelle toename van het aantal 4g-datagebruikers en de sterke stijging van zowel het aantal postpaidklanten als de ARPU hebben in aanzienlijke mate bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling, en hebben de negatieve impact van de nieuwe roaming IV-verordening volledig gecompenseerd.

   

 • De geherformuleerde EBITDA steeg in het eerste halfjaar van 2016 met 2,0% jaar-op-jaar tot 144,9 miljoen euro, dankzij de positieve omzettrend en de duurzame focus op kostenoptimalisatie. Globaal moet worden opgemerkt dat de terugboeking van de Waalse belastingen op pylonen uit 2015 die onlangs door de rechtbank ongrondwettelijk werden bevonden, heeft geholpen om het negatieve effect van roaming binnen de EU, de commerciële lancering van het kabelaanbod, de hogere operationele belastingen en andere eenmalige kosten in verband met de nieuwe merknaam in het tweede kwartaal van 2016 te compenseren.

   

 • De organische kasstroom in de eerste helft van 2016 steeg met 4,8% jaar-op-jaar, in vergelijking met de eerste helft van 2015, waarbij de netto-investeringen over de periode met 10,3% afnamen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ten gevolge daarvan werd de netto financiële schuld aan het einde van het eerste halfjaar van 2016 teruggebracht tot 369,9 miljoen euro, in vergelijking met 499,8 miljoen euro een jaar voordien, wat neerkomt op een daling van 26,0% jaar-op-jaar. Dit vertaalt zich in een ratio netto financiële schuld / EBITDA van 1,1x per eind juni 2016, in vergelijking met 1,9x een jaar eerder.

   

 • De Orange Belgium-groep stelde zijn verwachtingen bij voor de geherformuleerde EBITDA voor het jaar 2016 van 270 tot 290 miljoen euro naar 285 tot 305 miljoen euro, beide zonder kabelkosten. Deze herziene verwachtingen stemmen overeen met de teruggeboekte voorziening voor de Waalse belastingen op pylonen voor het jaar 2015.

   

 • Orange Belgium en Telenet bereikten een akkoord over de algemene voorwaarden voor de beëindiging van het full-mvno-contract, dat aanvankelijk in 2012 werd ondertekend, waarbij Telenet zich verbond tot een minimumbetaling van 150,0 miljoen euro (zonder btw) over de periode van drie jaar van 2016 tot en met 2018. Indien het netwerkgebruik hoger uitvalt, zou het werkelijke bedrag dat door Telenet wordt betaald echter hoger kunnen liggen dan dit minimumbedrag. Na 2018 is er een optionele verlengingsperiode van zes maanden toegezegd voor een minimumbetaling van 15,0 miljoen euro (zonder btw).

  Jean Marc Harion, Chief Executive Officer van Orange Belgium: “Het tweede kwartaal was het hoogtepunt van een uiterst intens halfjaar, met onder andere de nieuwe merknaam en de nationale lancering van ons convergent aanbod. Orange is onder de nieuwe merknaam inmiddels gevestigd als een convergente operator. Het zijn twee krachtige katalysatoren om onze ambities voor 2020 waar te maken. Het akkoord met Telenet verschaft ons niet alleen meer duidelijkheid over de mvno-inkomsten voor de volgende drie jaar, maar weerspiegelt ook de superioriteit van ons netwerk op het gebied van dekking, capaciteit en kwaliteit van de dienstverlening. Ik wil tot slot ook een persoonlijke boodschap overbrengen: graag wil ik het team dat ik tijdens mijn mandaat heb geleid bedanken. Zij hebben de ommekeer van dit bedrijf met succes in goede banen geleid.’

   

  Jan Steyaert, voorzitter van de raad van bestuur: “Namens de gehele Raad van Bestuur, wil ik Jean Marc bedanken voor de talrijke bijdragen aan de transformatie uitgevoerd in de afgelopen vier jaar.”