27/01/17 10:59

Corporate nieuws

Het Directoraat-generaal Wegen & Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst wint Agoria Smart Cities Award 2017. Orange en Cropland leverden de crowd monitoring oplossing

Terug naar nieuws index

Orange en Maxime Prévot, Waals Minister van Openbare Werken en Verkeersveiligheid kondigen trots aan dat de ‘Agoria Smart Cities Award 2017’ werd uitgereikt aan het Directoraat-generaal Wegen van de Waalse Overheidsdienst voor het crowd monitoring project om de mobiliteitsproblemen als gevolg van het toenemende succes van familiepark Pairi Daiza aan te pakken. Een oplossing drong zich op voor de gemeente Gages om tijdens het toeristisch hoogseizoen het dagelijks leven van de inwoners alsook de doorstroming van het verkeer door de gemeente te optimaliseren aangezien deze niet bestand bleken tegen zwaar verkeer.

Tijdens het hoogseizoen werd Pairi Daiza overstelpt door meer dan één miljoen Belgische en buitenlandse bezoekers, wat tot een aanzienlijke toename van het verkeer in de omliggende dorpen leidde. Om de toegankelijkheid van deze belangrijke toeristische trekpleister te verbeteren en de overlast van het verkeer voor de bewoners  te beperken, vroeg Maxime Prévot in juli  de Waalse Overheidsdienst om de haalbaarheid van een mobiliteitsoplossing te bestuderen. Om een beter idee te hebben van hoeveel voertuigen de regio doorkruisten, waar ze vandaan kwamen en langs waar ze reden, bestelde de Waalse Overheidsdienst op haar beurt via een openbare aanbesteding de innovatieve oplossing ‘crowd monitoring’ om de mobiliteitsproblemen in kaart te brengen. Op basis van die crowd monitoring resultaten die Cropland en Orange aanbrachten, wordt nu een nieuw mobiliteitsplan uitgewerkt, dat rekening houdt met het toegenomen verkeer van en naar Pairi Daiza.

Agoria Smart City Award voor het crowd monitoring project rond Pairi Daiza

Het Directoraat-generaal van de Waalse Overheidsdienst reageert als volgt: “Vorig jaar veroorzaakten het goede weer en het immense succes van de panda's enorme verkeersopstoppingen tot ver buiten Pairi Daiza. Bezoekers van het park moesten lange tijd aanschuiven en lokale inwoners kregen dagelijks af te rekenen met grote verkeershinder. Om die mobiliteitsproblemen aan te pakken, wilden we met een betrouwbare partner samenwerken die de situatie kon analyseren vooraleer we de nodige wijzigingen in ons mobiliteitsplan zouden doorvoeren. Uiteindelijk viel onze keuze op Cropland en Orange. Zij hielpen ons aan de nodige informatie en analyses om de mobiliteit in onze regio te kunnen verbeteren.”

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium legt uit: “Samen met Cropland ontwikkelden we een innovatieve crowd monitoring tool en creëerden we voor dit project zes gebieden rond Pairi Daiza, waarvan we het verkeer in kaart zouden brengen. We werkten met de gegevens die sinds de opening van het park in maart 2016 door de zendmasten in Aat en Bergen werden geregistreerd. Verder installeerden we een antenne in het park om een onderscheid te maken tussen de gegevens van bezoekers en lokale inwoners en toeristen die het park niet bezoeken. Dankzij onze herkomst-bestemmingsmatrix en een glijdend tijdsbestek per gebied konden we lokale en (inter)nationale bezoekers op hoofdwegen en tijdens hun bezoek in kaart brengen. We keerden met onze tool één jaar terug in de tijd en verzamelden waardevolle informatie, die overigens volledig geanonimiseerd wordt aan de bron, over het aantal en de herkomst van de mensen die zich in deze specifieke gebieden voortbewegen sinds de opening van het park: tijdens piekuren, vakanties, het weekend, ... Die informatie gaf de Waalse Overheidsdienst een beter beeld van de verkeersproblemen in de regio. Een mooi voorbeeld van de kracht van big data oplossingen ten dienste van smart cities, met een absolute garantie betreft de privacy van persoonsgegevens.”

Cropland en Orange stellen deze oplossingen voor crowd monitoring ter beschikking aan steden, overheden en alle partijen die te maken hebben met mobiliteitsproblemen om een beter inzicht te krijgen in de verkeersopstoppingen alvorens hun mobiliteitsplan te verbeteren.

Voordelen van crowd monitoring

Crowd monitoring biedt steden en gemeenten, naast de mogelijkheid om menigten in het oog te houden, diverse andere toepassingen. Zo wordt met de tool van Cropland-Orange onder andere gemeten wat de impact is van de weersomstandigheden op hoe de massa zich beweegt, de drukte op de in -en uitvalswegen naar het evenement wordt in kaart gebracht, enzovoort.

Crowd monitoring kan de mobiliteit en veiligheid tijdens een evenement verbeteren; en steden en gemeenten helpen om hun marketing op punt te stellen. Dagtoerisme, verblijfstoerisme en de organisatie van evenementen hebben een belangrijke economische impact op een stad. Nieuwe meettechnieken en ‘big data’ analysetools maken het mogelijk om mobiele toestellen te detecteren en in kaart te brengen en verschaffen waardevolle informatie die een stad kan gebruiken om te bepalen waar ze marketinggewijs op moet focussen: waar komen de meeste bezoekers vandaan, hoelang blijven ze in een specifiek gebied, ...

Data privacy wordt te allen tijde gerespecteerd

De bronnen voor de analyses zijn anoniem gemaakte verkeersgegevens uit het Orange-netwerk. De gegevens worden anoniem gemaakt aan de bron en gefilterd via specifieke algoritmes om te allen tijde aan de bepalingen tot bescherming van de persoonsgegevens te voldoen.

***

Maxime Prévot is blij met de verkregen resultaten van de nieuwe technologie aangereikt door Orange. Hij wenst dergelijke partnerships in de toekomst verder aan te moedigen omdat ze concrete oplossingen aanreiken om de mobiliteit op de Waalse wegen te verbeteren en dus ook de veiligheid van de bestuurders te verzekeren.