shape-brgreen

Openbare overnamebieding op de aandelen van Orange Belgium

 

Welkom,

Orange SA heeft op 2 december 2020 haar intentie kenbaar gemaakt om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod uit te brengen op de aandelen van Orange Belgium (het “Bod”). Het Bod werd kenbaar gemaakt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 21 januari 2021. Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 31 maart 2021.

De prijs van het bod bedraagt 22 EUR per aandeel (desgevallend aangepast in geval van betaling van een dividend door Orange Belgium indien de ex dividend datum voor de betaling van de prijs van het Bod zou vallen). Het Bod slaat op alle aandelen van Orange Belgium die nog niet in het bezit zijn van Orange SA of van met haar verbonden personen.

Indien de voorwaarden daarvoor vervult zijn, heeft Orange SA de bedoeling om de aandelen niet langer te noteren op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

De kalender voorziet dat het Bod open wordt gesteld van 8 april 2021 tot en met 23 april 2021. De resultaten worden gepubliceerd op 27 april 2021.

U zal hieronder relevante informatie vinden aangaande het Bod, meer bepaald het prospectus, het memorie van antwoord dat werd opgesteld door de raad van bestuur van Orange Belgium een overzicht van de meest voorkomende vragen (“FAQ”).

Het prospectus en de aanvaardingsformulieren zijn gratis te verkrijgen aan de loketten van BNP Paribas Fortis NV of telefonisch bij BNP Paribas Fortis NV op het nummer 02 433 41 13. De elektronische versies zijn beschikbaar op volgende website: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands met de samenvatting van het prospectus in het engels) en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans met de samenvatting van het prospectus in het Engels) en op de website van Orange SA (www.orange.com).

Voor alle vragen in verband met het Bod kunnen de aandeelhouders terecht op het volgende groene nummer 0800 74 972.