30/10/23 10:50

News Corporate

hey!, het b-merk van Orange Belgium, diept cocreatiestrategie verder uit via innovatieve partnerships met Belgisch techtalent

Retour à l'index des nouvelles

De Lead the Future-strategie van Orange Belgium steunt op drie pijlers. Eén daarvan is erop gericht de favoriete werkgever in de Belgische tech- en telecomsector te worden. Om dat doel na te jagen, wil hey! - het b-merk van Orange Belgium - de handen in mekaar slaan met techtalent door samen met BeCode, Thomas More en EPHEC een hackathon te organiseren die drie weken zal duren, van 30 oktober tot 17 november.

De kracht van cocreatie

Cocreatie zit diep geworteld in het DNA van hey!, dat over een actieve community en dynamische lokale partnerships beschikt. hey! werd opgericht om te voorzien in de behoeften van ultrageconnecteerde klanten wier leven volledig in het teken staat van digitale technologieën. Studenten zijn vandaag meer online dan alle generaties voor hen. Dat maakt van hen het ideale klankbord om de noden en verwachtingen van het doelpubliek van hey! in kaart te brengen. Een hackathon met studenten is de perfecte manier om samen nieuwe oplossingen te bedenken om de producten en diensten van hey! nog beter af te stemmen op de behoeften van zijn klanten. hey! gelooft dat deze samenwerking een eerlijk beeld zal geven van hoe het merk van buitenaf gezien wordt, naast ontelbaar veel nieuwe communicatie-ideeën.

Doorgedreven partnership met EPHEC: de hackathon neemt in omvang toe

In april 2023 zette hey! een grote stap voorwaarts toen het zijn eerste hackathon organiseerde. Een tiental e-business studenten aan EPHEC nam vrijwillig deel. Dat eerste partnership is voor beide partijen zeer waardevol geweest. Studenten kregen zo de kans om in dialoog te gaan met professionals op het terrein en om de aangeleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen. Bovendien verwierven ze inzicht in de uitdagingen en kansen die bedrijven in de echte wereld op hun pad kruisen.

hey! kan nu ook rekenen op de frisse ideeën van meer dan 250 tweedejaars e-business studenten.

Onder impuls van het succes van de eerste hackathon beslisten hey! en EPHEC om ook een tweede editie met 8 studenten aan te vatten. Zij krijgen de kans om zich in te leven in een scenario waarbij ze voor een marketingbureau werken dat een specifiek target en specifieke KPI's nastreeft.

Partnership met BeCode: data vormen het hart van de hey!-strategie

hey! kondigt met veel plezier zijn partnership aan met BeCode, een vaste partner van Orange Belgium in het kader van het Orange Digital Center. In de vestiging van BeCode in Gent werkt een groep van 12 data-analisten op een project dat zich toespitst op het hey!-prospectenbestand. De bedoeling is om het b-merk van Orange Belgium waardevolle informatie te verschaffen waarmee het zijn klantgerichte strategie kan verfijnen door beter in te spelen op hun profiel en verwachtingen.

Partnership met Thomas More: voorzien in de behoeften van internationale klanten

hey! bundelt de krachten met Thomas More, een gereputeerde mediaschool die buitenlandse communicatie- en mediastudenten warm wil maken om een concept voor deze nichedoelgroep te creëren. Tijdens de hackathon zullen studenten een bewustmakings- en performance campagne opzetten waarbij de focus op buitenlandse studenten komt te liggen.

Dit jaar zullen de studenten die geselecteerd werden voor de tweede EPHEC-hackathon ook aanwezig zijn bij de voorstelling van het plan dat door 18 studenten van Thomas More werd uitgekiend, omdat zij het zijn die de campagne de week daarna zullen implementeren. Op die manier vloeit er een dynamische, tweetalige interscolaire samenwerking voort uit dit cocreatieproject.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer van Orange Belgium: "Ons merk hey! is maar een van de vele voorbeelden van hoe Orange Belgium alles op alles zet wanneer het op innovatie aankomt. En om te innoveren moet je soms de krachten bundelen met partners die waarde toevoegen aan je bedrijf. Daarom is hey! ook zo trots op zijn partnerships met BeCode, Thomas More en EPHEC, organisaties die barsten van het talent en die hun vaardigheden aanscherpen om het verschil te maken. In plaats van te berusten in traditionele tactieken en in naam van ons doelpubliek te bepalen wat zij leuk vinden, zoeken we bewust toenadering tot onze consumenten. De hackathon levert hey! niet alleen unieke inzichten op, het geeft de deelnemers ook een idee van hoe het is om voor een groot bedrijf als Orange Belgium te werken: welke uitdagingen ze op hun bord zullen krijgen en wat de voordelen ervan zijn."