Orange wordt groener en groener

Carbone footprint 2019

CO2 neutral label CO2-neutraliteit, onze nr.1-doelstelling

Voor het zesde opeenvolgende jaar is Orange door CO2logic, en Vinçotte gecertificeerd en gelabeld als "CO2 Neutraal".

CO2-logic & Vinçotte, onafhankelijke certificeerders

Om dit kostbare label op basis van de internationale PAS 2060-standaard te ontvangen, worden bedrijven volledig doorgelicht. Alleen bedrijven die een aanzienlijke inspanning leveren, krijgen het certificaat. Dit label bewijst dat de Orange-gebouwen, ons netwerk en onze winkels CO2-neutraal zijn.

Wat we niet kunnen verminderen, compenseren we

Ondanks al onze inspanningen blijven onze activiteiten niet-reduceerbare emissies voortbrengen. Die compenseren we door in openbare en ecologisch duurzame nutsprojecten in Afrika te investeren. In 2019 steunden we bijvoorbeeld:

  • een programma voor aansluiting op het elektriciteitsnet in Senegal door fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren. De installatie en het onderhoud van de panelen creëert lokale jobs en brengt elektriciteit in een regio waar 60 % van de bevolking het zonder moet stellen.
  • de productie van fornuizen in Ghana: bouw van 280 fornuizen om mensenlevens (minder ademhalingsziekten door op een open vuur te koken) en bomen (minder hout nodig om te koken) te redden.